Integrated reporting – changes in company reporting

Joanna Błażyńska

Abstract

Purpose — This article traces the changes in company reporting resulting in preparing an integrated report. Design/methodology/approach — Analysis of reference works, case study, deduction method and conclusion synthesis. Findings — The analysis results for annual company reports over several years were presented, from the inclusion of the first information on the social responsibility to the preparation of an integrated report. Originality/value — Evolutionary approach to financial reporting, including the influence of non-financial company activity aspects on its value creation, is presented.
Author Joanna Błażyńska (WZ / KR)
Joanna Błażyńska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsRaportowanie zintegrowane – czas zmian w sprawozdawczości jednostek
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2018
No4 (94) cz.1
Pages91-98
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishraportowanie zintegrowane, raporty roczne, wartość rynkowa jednostek, społeczna odpowiedzialność
Keywords in Englishintegrated reporting, annual reports, company market value, social responsibility
Abstract in PolishCel – Celem artykułu jest prześledzenie zmian w sprawozdawczości, prowadzących do sporządzenia raportu zintegrowanego. Metodologia badania – Analiza literatury, analiza przypadku, metoda dedukcyjna i synteza wniosków. Wynik – Przedstawiono wyniki analizy raportów rocznych jednostki na przestrzeni kilku lat, tj. od ujęcia pierwszych informacji o społecznej odpowiedzialności do przygotowania zintegrowanego raportu. Orginalność/wartość – Zaprezentowano ewolucyjne podejście do sprawozdawczości finansowej, w której raportuje się, jak pozafinansowe aspekty działalności jednostki wpływają na tworzenie jej wartości.
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.94/1-08
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/894/article/12235/
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeru Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Część 1
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?