Zasadność opodatkowania majątku

Maciej Szczepkowski

Abstract

The aim of this article is to answer the question if in modern taxation systems there is legitimacy of property taxation. Existing theories of taxation were used to reach the goal. The author also relates to functions which property taxes should meet. This article refers particulary to real estate taxation. The analysis, which was made, shows that there are a lot of arguments "for" property taxation, becouse this type of taxation contributes to the realization of goals which were raised by public authority.
Autor Maciej Szczepkowski (WZ / KIiRK)
Maciej Szczepkowski
- Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
Inne wersje tytułuLegitimacy of Property Taxation
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Nr346
Paginacja299-311
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimpodatki majątkowe, zasadność opodatkowania, finanse lokalne, podatek od nieruchomości, funkcje podatków
Słowa kluczowe w języku angielskimproperty taxes, legitimacy of taxation, local taxes, tax functions, real estate taxation
Streszczenie w języku polskimGłównym celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy we współczesnych systemach podatkowych istnieje zasadność opodatkowania majątku. Przy realizacji celu wykorzystano analizę niektórych istniejących teorii dotyczących opodatkowania oraz odniesiono się do funkcji, jakie podatek majątkowy powinien spełniać. W artykule w szczególności ustosunkowano się do podatku od nieruchomości. Przeprowadzona analiza potwierdziła, że istnieje wiele argumentów przemawiających za opodatkowaniem majątku, ponieważ ten rodzaj opodatkowania przyczynia się do realizacji głównych celów wyznaczonych przez władzę publiczną.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.346.28
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruFinanse publiczne
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?