Zasadność opodatkowania majątku

Maciej Szczepkowski

Abstract

The aim of this article is to answer the question if in modern taxation systems there is legitimacy of property taxation. Existing theories of taxation were used to reach the goal. The author also relates to functions which property taxes should meet. This article refers particulary to real estate taxation. The analysis, which was made, shows that there are a lot of arguments "for" property taxation, becouse this type of taxation contributes to the realization of goals which were raised by public authority.
Author Maciej Szczepkowski (WZ / KIiRK)
Maciej Szczepkowski,,
- Department of Investment and Capital Markets
Other language title versionsLegitimacy of Property Taxation
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No346
Pages299-311
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishpodatki majątkowe, zasadność opodatkowania, finanse lokalne, podatek od nieruchomości, funkcje podatków
Keywords in Englishproperty taxes, legitimacy of taxation, local taxes, tax functions, real estate taxation
Abstract in PolishGłównym celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy we współczesnych systemach podatkowych istnieje zasadność opodatkowania majątku. Przy realizacji celu wykorzystano analizę niektórych istniejących teorii dotyczących opodatkowania oraz odniesiono się do funkcji, jakie podatek majątkowy powinien spełniać. W artykule w szczególności ustosunkowano się do podatku od nieruchomości. Przeprowadzona analiza potwierdziła, że istnieje wiele argumentów przemawiających za opodatkowaniem majątku, ponieważ ten rodzaj opodatkowania przyczynia się do realizacji głównych celów wyznaczonych przez władzę publiczną.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.346.28
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFinanse publiczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?