Regionalne zróżnicowanie nagromadzenia i dynamiki usuwania azbestu w Polsce - uwarunkowania społeczno-gospodarcze

Anna Bernaciak , Arnold Bernaciak

Abstract

The article summarizes the diagnosis of the impact of socio-economic factors on the rate of removal of asbestos in Poland. It presents the basic statistics on the rate of accumulation and removal of asbestos from the territory of the country and an attempt to identify the causes of common patterns in this area.
Author Anna Bernaciak (WZ / KIiN)
Anna Bernaciak,,
- Department of Investment and Real Estate
, Arnold Bernaciak - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Arnold Bernaciak,,
-
Other language title versionsRegional Differences in the Accumulation and Dynamics of Removal of Asbestos in Poland - the Socio-Economic Perspective
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2016
No46/2
Pages185-196
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishazbest, usuwanie azbestu, regiony, Polska
Keywords in Englishazbestos, azbestos removal, regional dimension, Poland
Abstract in PolishW artykule dokonano skróconej diagnozy w zakresie wpływu czynników społeczno-gospodarczych na tempo usuwania azbestu w Polsce. Zaprezentowano podstawowe dane statystyczne dotyczące nagromadzenia i tempa usuwania azbestu z terytorium kraju oraz podjęto próbę wskazania przyczyn występujących prawidłowości w tym zakresie.
DOIDOI:10.18276/sip.2016.46/2-16
URL http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-16
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka regionalna i międzynarodowa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?