Aplikacje mobilne identyfikujące pochodzenie produktów w świadomości polskich konsumentów

Katarzyna Wysocka

Abstract

The purpose of this article is to show the importance of new technologies in the lives of 21st century generations in the aspect of identifying the origin of products. The answer to interest in this subject are mobile tools enabling verification of the country of origin of the product. They include: Pola, WspieramRynek.pl, Polish Brands and Made In. The article describes the specificity of mobile applications available on the market. The functionalities of the mentioned applications were compared on the example of the daily cream of the Polish brand Sylveco. The results of the empirical study on consumer awareness of the existence of these applications were also presented. The author of the article sees the opportunity for their development by introducing new versions and updating information about products and their brands. Application developers should focus promotional activities that broaden knowledge among young people about the existence of these technological innovations.
Author Katarzyna Wysocka (WGM / KZM)
Katarzyna Wysocka,,
- Department of International Management
Other language title versionsNew technologies and identification of product origin in the 21st century
Pages161-172
Publication size in sheets0.55
Book Chaba Dawid, Szyszka Anna (eds.): Dostosowanie prawa do wyzwań technologicznych, ekonomicznych i społecznych w XXI wieku, 2019, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, ISBN 978-83-954955-5-7, 173 p.
Keywords in Polishnowe technologie, aplikacja mobilna, pochodzenie produktu
Keywords in Englishnew technologies, mobile application, product origin
Abstract in Polish Celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia nowych technologii w życiu pokoleń XXI w. w aspekcie identyfikacji pochodzenia produktów. Odpowiedzią na zainteresowanie tą tematyką są narzędzia mobilne umożliwiające weryfikowanie kraju pochodzenia produktu. Zalicza się do nich: Polę, WspieramRynek.pl, Polskie Marki oraz Made In. W artykule opisano specyfikę dostępnych na rynku aplikacji mobilnych. Dokonano porównania funkcjonalności wspomnianych aplikacji na przykładzie kremu na dzień polskiej marki Sylveco. Przedstawiono także wyniki badania empirycznego dotyczącego świadomości konsumentów na temat istnienia omawianych aplikacji. Autorka artykułu widzi szansę ich rozwoju poprzez wprowadzenie nowych wersji i uaktualnianie informacji o produktach i ich markach. Twórcy aplikacji powinni skupić się działaniach promocyjnych poszerzających wiedzę wśród młodych ludzi o istnieniu wspomnianych nowinek technologicznych.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 16-09-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?