Powiernictwo - interdyscyplinarnie ujęty przyczynek do nowej teorii usług

Walenty Rogoziński , Marek Gnusowski

Abstract

The trust is one of the oldest legal concepts, but it has also played an important role in achieving various social and economic goals. The purpose of this paper is to prove that trust, as an institute of great elasticity and generality, may as well provide substantial benefits in the economy, particularly for building interdisciplinary theory of services.
Author Walenty Rogoziński (WZ / KBRiU)
Walenty Rogoziński,,
- Department of Research Markets and Services
, Marek Gnusowski (WZ / KBRiU)
Marek Gnusowski,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsThe Trust - Interdisciplinary Contribution to New Theory of Services
Journal seriesZeszyt Naukowy Uniwesytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, ISSN 2081-9579, e-ISSN 2353-2815, (B 6 pkt)
Issue year2017
No2 (15)
Pages17-31
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishteoria usług, powiernictwo, związki prawa i ekonomii, kapitał społeczny, kapitał interpersonalny
Keywords in Englishtheory of services, trust, law & economy, social capital, interpersonal capital
Abstract in PolishPowiernictwo jest jedną z najstarszych koncepcji prawniczych. Zasadniczym celem artykułu było wykazanie, że pojęcie powiernictwa, ze względu na jego wieloznaczność, może mieć zastosowanie nie tylko w naukach o prawie, ale również i w ekonomii, a przede wszystkim może stać się niezwykle przydatnym łącznikiem w konstruowaniu podstaw interdyscyplinarnej teorii usług. Przeprowadzony wywód teoretyczny pozwala stwierdzić, że przyjęcie różnych perspektyw poznawczych umożliwia odsłonienie nowych treści znaczeniowych usług, dzięki którym pojawia się szansa na wyjście z impasu poznawczego.
DOIDOI:10.18276/wpe.2017.15-02
URL https://wnus.edu.pl/wpe/pl/issue/466/article/7708/
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?