Analiza skupień wybranych lokalnych rynków nieruchomości w Polsce z wykorzystaniem internetowych źródeł danych / Cluster analysis of selected local real estate markets in Poland based on Internet data sources

Maciej Beręsewicz , Marcin Szymkowiak

Abstract

The main purpose of the article is to group and assess the degree of similarity between selected local real estate markets (cities) in Poland in terms of the average offer price per 1 square metre of apartment space. To achieve this goal the author of the study used data from real estate portals and those published by the National Bank of Poland and the Central Statistical Office. By taking into account two different types of data sources the author managed to identify a group of similar cities with respect to the average offer price per 1 m2 of apartment space. It was also possible to assess to what extent the grouping results based on Internet data are consistent with data published by official statistics. Given the character of available data, the author chose functions of distance used to measure similarity between time series and the method of complete linkage, which proved useful in identifying clusters of cities of interest that were similar in terms of the average offer price per 1 m2 of apartment space. The functions used in calculations were implemented in the TSclust Package in the R programme.
Author Maciej Beręsewicz (WIiGE / KS)
Maciej Beręsewicz,,
- Department of Statistics
, Marcin Szymkowiak (WIiGE / KS)
Marcin Szymkowiak,,
- Department of Statistics
Other language title versionsCluster Analysis of Selected Local Real Estate Markets in Poland Based on Internet Data Sources
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No427
Pages30-39
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishanaliza skupień, internetowe źródła danych, pakiet TSclust, rynek nieruchomości
Keywords in Englishcluster analysis of time series data, Internet data sources, TSclust package, real estate market
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest grupowanie i ocena stopnia podobieństwa wybranych lokalnych rynków nieruchomości (miast) w Polsce ze względu na średnią cenę ofertową mieszkania za m2 dla danych pochodzących z dwóch źródeł: z portali internetowych oraz publikowanych przez Narodowy Bank Polski. Uwzględnienie dwóch różnych źródeł danych umożliwiło wyodrębnienie grup miast podobnych ze względu na średnią cenę ofertową mieszkania za m2. Pozwoliło również ocenić, na ile uzyskane wyniki grupowania z wykorzystaniem danych pochodzących z Internetu są zbieżne z wynikami grupowania dla danych publikowanych przez statystykę publiczną. Ze względu na charakter posiadanych danych zastosowano wybrane miary odległości służące do badania podobieństwa kilku szeregów czasowych oraz metodę pełnego wiązania, dzięki której możliwe było znalezienie grup miast w Polsce podobnych ze względu na kształtowanie się średniej ceny ofertowej mieszkań za m2. W obliczeniach skorzystano z pakietu TSclust programu R, w którym zaimplementowane zostały najważniejsze miary odległości umożliwiające osiągnięcie tak postawionego celu.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.427.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=33148&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruTaksonomia 27 : Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?