Analiza skupień wybranych lokalnych rynków nieruchomości w Polsce z wykorzystaniem internetowych źródeł danych / Cluster analysis of selected local real estate markets in Poland based on Internet data sources

Maciej Beręsewicz , Marcin Szymkowiak

Abstract

The main purpose of the article is to group and assess the degree of similarity between selected local real estate markets (cities) in Poland in terms of the average offer price per 1 square metre of apartment space. To achieve this goal the author of the study used data from real estate portals and those published by the National Bank of Poland and the Central Statistical Office. By taking into account two different types of data sources the author managed to identify a group of similar cities with respect to the average offer price per 1 m2 of apartment space. It was also possible to assess to what extent the grouping results based on Internet data are consistent with data published by official statistics. Given the character of available data, the author chose functions of distance used to measure similarity between time series and the method of complete linkage, which proved useful in identifying clusters of cities of interest that were similar in terms of the average offer price per 1 m2 of apartment space. The functions used in calculations were implemented in the TSclust Package in the R programme.
Autor Maciej Beręsewicz (WIiGE / KS)
Maciej Beręsewicz
- Katedra Statystyki
, Marcin Szymkowiak (WIiGE / KS)
Marcin Szymkowiak
- Katedra Statystyki
Inne wersje tytułuCluster Analysis of Selected Local Real Estate Markets in Poland Based on Internet Data Sources
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Nr427
Paginacja30-39
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimanaliza skupień, internetowe źródła danych, pakiet TSclust, rynek nieruchomości
Słowa kluczowe w języku angielskimcluster analysis of time series data, Internet data sources, TSclust package, real estate market
Streszczenie w języku polskimGłównym celem artykułu jest grupowanie i ocena stopnia podobieństwa wybranych lokalnych rynków nieruchomości (miast) w Polsce ze względu na średnią cenę ofertową mieszkania za m2 dla danych pochodzących z dwóch źródeł: z portali internetowych oraz publikowanych przez Narodowy Bank Polski. Uwzględnienie dwóch różnych źródeł danych umożliwiło wyodrębnienie grup miast podobnych ze względu na średnią cenę ofertową mieszkania za m2. Pozwoliło również ocenić, na ile uzyskane wyniki grupowania z wykorzystaniem danych pochodzących z Internetu są zbieżne z wynikami grupowania dla danych publikowanych przez statystykę publiczną. Ze względu na charakter posiadanych danych zastosowano wybrane miary odległości służące do badania podobieństwa kilku szeregów czasowych oraz metodę pełnego wiązania, dzięki której możliwe było znalezienie grup miast w Polsce podobnych ze względu na kształtowanie się średniej ceny ofertowej mieszkań za m2. W obliczeniach skorzystano z pakietu TSclust programu R, w którym zaimplementowane zostały najważniejsze miary odległości umożliwiające osiągnięcie tak postawionego celu.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.427.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=33148&from=publication
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruTaksonomia 27 : Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?