Alternatywne do akcji formy lokowania kapitału i ich stopy zwrotu

Agata Sierpińska-Sawicz

Abstract

Investors can invest their capital in various financial instruments. Their decisions are driven by particular rates of return and levels of risk. They can either invest in traditional instruments (deposits, bonds, stocks, funds) or modern ones such as precious metals, alcohol or structured products. Over the last few years traditional investments have brought similar profits. Investing in treasury bonds gave comparable rates of return to deposits and inflation level. Serious fluctuations of rates of return were characteristic for Polish stock funds. Investing in gold yielded higher profits than different instruments. Buying alcohol also ended with high returns. Structured products turned out to be the least profitable and despite capital protection generated losses due to inflation.
Author Agata Sierpińska-Sawicz (WZ / KCAFiW)
Agata Sierpińska-Sawicz,,
- KCAFiW
Other language title versionsAlternative to Stocks Forms of Capital Investing and their Rates of Return
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No326
Pages232-242
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinwestycje alternatywne, formy lokowania kapitału, stopy zwrotu z inwestycji.
Keywords in Englishalternative investments, forms of capital investing, investments’ rates of return
Abstract in PolishInwestorzy lokują kapitał w różnego rodzaju instrumenty finansowe, kierując się przy tym stopą zwrotu z inwestycji i poziomem ryzyka. Korzystają z instrumentów tradycyjnych (lokaty, obligacje akcje, fundusze) oraz nowoczesnych, takich jak kruszce, alkohole czy produkty strukturyzowane. Stopy zwrotu z tradycyjnych form lokat w ostatnich latach nie były zbytnio zróżnicowane. Lokaty w bony skarbowe dawały stopy zwrotu porównywalne z depozytami bankowymi i poziomem inflacji. Duże wahania stóp zwrotu były charakterystyczne dla funduszy akcji polskich spółek. Na inwestycjach w złoto inwestorzy powiększyli swój kapitał w większym stopniu niż na innych instrumentach. Również wysokie stopy zwrotu miały inwestycje w alkohol. Najwięcej inwestorzy tracili na produktach strukturyzowanych ze względu na inflację mimo ochrony kapitału.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie finansami firm – teoria i praktyka
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?