Correlation Between Near Infrared Spectra and Soda Ash Contamination Using PLS and PCR Regression Models

Krzysztof Wójcicki

Abstract

The aim of this paper was to build the calibration models to find the correlation between the spectra of studied soda ash (sodium carbonate) mixtures and the content of contamination. Sodium mixtures have been subjected to NIR at a broad range of wavenumbers (12500-4000 cm-1). The regression analysis using the partial least squares (PLS) and principal component regression (PCR) methods were applied to examine the correlation between the content of contamination in sodium and the respective spectra. The results indicate that the NIR spectroscopy offers a promising approach for quality evaluation of sodium.
Author Krzysztof Wójcicki (WT / KTiAI)
Krzysztof Wójcicki,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsKorelacja pomiędzy widmami w bliskiej podczerwieni a zanieczyszczeniem sody kalcynowanej przy wykorzystaniu modeli regresji PLS i PCR
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2018
No1
Pages37-41
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishBadania towaroznawcze, Ocena jakości
Keywords in EnglishCommodity research, Quality assessment
Abstract in PolishCelem pracy było zbudowanie modeli kalibracyjnych w celu znalezienia korelacji pomiędzy widmami badanych mieszanin a zawartością zanieczyszczeń sody kalcynowanej (węglanu sodu). Próbki zmierzono w całym zakresie bliskiej podczerwieni (12500-4000 cm-1). Do poszukiwania zależności pomiędzy widmami a zanieczyszczeniem wykorzystano analizę regresji cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS) i analizę regresji głównych składowych (PCR). Wyniki wykazały, że spektroskopia NIR oferuje obiecujące podejście do oceny jakości sody kalcynowanej.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2018.01.03
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_54_2018.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 22-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?