Wybory strategiczne w warunkach niepewności

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Abstract

The article deals with development and competitiveness strategies of companies in the con-text of uncertainty. Model strategies have been used, established in the context of the do-main activity choices, growth, value for the customer and the target segments, as well as the market behaviour towards the competitors. The aim of the paper is to determine what strategic choices are made by companies as a combined result of environmental conditions and the companies' abilities.
Author Elżbieta Urbanowska-Sojkin (WZ / KZS)
Elżbieta Urbanowska-Sojkin,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsStrategic Choices Under Uncertainty
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No9 [CD]
Pages684-696
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPrzedsiębiorstwo, Otoczenie przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa
Keywords in EnglishEnterprises, Enterprise environment, Corporation strategies
Abstract in PolishPrzedmiotem zainteresowania w artykule, w kontekście warunków niepewności, są strategie rozwoju i konkurowania przedsiębiorstw. Wykorzystano modelowe strategie dekretowane w kontekście wyborów domeny działania, wzrostu, oferty wartości dla klienta i segmentów docelowych oraz sposobów zachowania na rynku względem konkurentów. Celem opracowania jest ustalenie wyborów strategicznych dokonywanych w przedsiębiorstwach jako wypadkowych uwarunkowań wynikających z otoczenia, a także z możliwości przedsiębiorstwa.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?