Computation of the Partition Coefficient for Anionic and Zwitter Ionic Surfactants between N-Octanol and Water

Ryszard Zieliński

Abstract

In this work we describe in details the computation method for prediction of the numerical values of logarithm of the partition coefficient (log KO/W) between n-octanol and water for various groups of anionic and amphotheric surfactants. This method proposed by Leo and Hansch for anionic and nonionic surfactants was extended also for amphotheric surfactants using some corrections originally proposed by Roberts et al. for cationic surfactants. In this work we compare the values of the log KO/W coefficient computed for anionic and amphotheric surfactants with the experimental data published in literature. We have found that the computation method used in this work for both anionic and amphotheric surfactants leads to the numerical values of the log KO/W coefficient being in a very good agreement with the corresponding experimental values.
Autor Ryszard Zieliński (WT / KTiAI)
Ryszard Zieliński
- Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej
Inne wersje tytułuObliczanie wartości współczynnika podziału anionowych i amfoterycznych surfaktantów pomiędzy n-oktanol i wodę
Tytuł czasopisma/seriiTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr2(51)
Paginacja132-143
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimsurfaktanty, współczynnik podziału, toksyczność, środowisko
Słowa kluczowe w języku angielskimsurfactant, partition coefficient, toxicity
Streszczenie w języku polskimW pracy opisano szczegółowo obliczeniową metodę przewidywania wartości liczbowych logarytmu współczynnika podziału (log KO/W) pomiędzy n-oktanol i wodę do różnych grup anionowych i amfoterycznych surfaktantów. Ta metoda, która została zaproponowana przez Leo i Hanscha dla surfaktantów anionowych i niejonowych została rozszerzona również na surfaktanty amfoteryczne poprzez zastosowanie poprawek pierwotnie proponowanych przez Robertsa i in. dla surfaktantów kationowych. W pracy porównano obliczone wartości współczynnika log KO/W dla surfaktantów anionowych i amfoterycznych z danymi eksperymentalnymi opublikowanymi w literaturze. Stwierdzono, że metoda obliczeniowa zastosowana w tej pracy dla surfaktantów anionowych i amfoterycznych prowadzi do liczbowych wartości współczynnika log KO/W, które są w bardzo dobrej zgodności z odpowiednimi wartościami doświadczalnym.
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/numer-tpj-3/196-2017/numer-2-51-2017/536-obliczanie-wartosci-wspolczynnika-podzialu-anionowych-i-amfoterycznych-surfaktantow-pomiedzy-n-oktanol-i-wode
Języken angielski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?