Ocena antykryzysowej polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych i wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2005-2014

Marcin Flotyński

Abstract

The global financial crisis in 2007-2009 began a period of high volatility on the financial markets. Specifically, it caused an increased amplitude of fluctuations of the level of gross domestic products, the level of investment and consumption and exchange rates in particular countries. To address the adverse market circumstances, governments and central banks took actions in order to bolster the weakening global economy. The aim of this article is to present the anti-crisis actions in the United States and selected member states of the European Union, including Poland, and an assessment of their efficiency. The analysis conducted indicates that generally the actions taken in the United States in response to the crisis were faster and more adequate to the existing circumstances than in the European Union.
Author Marcin Flotyński (UEP)
Marcin Flotyński,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsThe Assessment of Anti-Crisis Economic Policy in the United States and Several Selected European Union Member States between 2005 and 2014
Journal seriesPrzegląd Europejski, ISSN 1641-2478, (B 14 pkt)
Issue year2016
No2 (40)
Pages26-46
Publication size in sheets1
Keywords in Polishpolityka gospodarcza, kryzys finansowy, polityka fiskalna i monetarna w warunkach kryzysu, System Rezerwy Federalnej, Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski
Keywords in Englisheconomic policy, financial crisis, fiscal and monetary policy in crisis conditions, Federal Reserve System, European Central Bank, National Bank of Poland
Abstract in PolishWydarzenia związane z kryzysem finansowym w latach 2007-2009 zapoczątkowały okres dużej zmienności na rynkach finansowych. Kryzys ujawnił się w szczególności w zakresie znacznie zwiększonej amplitudy wahań poziomu PKB, inwestycji, konsumpcji a także kursów walutowych. W odpowiedzi na niekorzystne zjawiska gospodarcze, rządy oraz banki centralne poszczególnych państw podejmowały działania, aby ożywić słabnącą koniunkturę. Artykuł ma na celu przedstawienie działań antykryzysowych zastosowanych w Stanach Zjednoczonych i niektórych państwach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, oraz oceny ich skuteczności. Analiza zaprezentowana w artykule wskazuje, że działania podejmowane w USA były na ogół szybsze i trafniejsze niż te zastosowane w Unii Europejskiej.
URL http://przegladeuropejski.wnpism.uw.edu.pl/zasoby/pliki/40/2-Flotynski.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?