Unemployment and Time Spent in Household Production

Jacek Jankiewicz , Przemysław Garsztka

Abstract

In recent decades, great interest has arisen in the scientific community about better understanding and measuring of people’s well-being. It is widely recognized that an exclusive concern with production and consumption, as measured in national accounts such as GDP, is an insufficient strategy and should not be the only source for guiding policy makers. This paper deals with nonmarket productive activities as sources of economic welfare, which are recognised as part of the objective well-being of households. In the analysis the micro data from two waves (2003–04 and 2013) of Polish time use surveys were used. The aim of the paper is to investigate how the differences in time use between employed and unemployed people arise from various underlying demographic characteristics. The results indicate how many minutes of additional household production correspond to each hour of market time not worked by unemployed individuals in various types of households. By this research strategy we distinguish the groups in society which suffer the most during recessions and high levels of unemployment, and those for which the cost of unfavourable market circumstances is comparatively low. The results indicate that, independently from the socioeconomic characteristics of households, the highest degrees of compensation are seen among unemployed women. A comparison of the results from TUS 2004 and TUS 2013 reveals changes in the allocation of time for men and women. The scale of substitution in 2004 was greatest in the case of women who have children and the highest level of education. In 2013 the highest degree of compensation characterised young mothers and young fathers.
Author Jacek Jankiewicz (WZ / KM)
Jacek Jankiewicz,,
- Department of Microeconomics
, Przemysław Garsztka (WIiGE / KE)
Przemysław Garsztka,,
- Department of Econometrics
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
No4
Pages432-451
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishdobrobyt, bezrobocie, produkcja domowa, gospodarstwa domowe, łączna praca
Keywords in Englishwell-being, unemployment, home production, households, total work
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
Abstract in PolishW ostatnich dekadach wśród naukowców wzrosło zainteresowanie lepszym zrozumieniem i pomiarem dobrobytu człowieka. Powszechnie uznaje się, że wyłączne zainteresowanie produkcją i konsumpcją, mierzonymi w rachunkach narodowych, m. in. w formie PKB, jest strategią niewystarczającą i nie powinno być jedynym źródłem wiedzy dla decydentów politycznych. Niniejszy artykuł dotyczy nierynkowej aktywności produkcyjnej, która jest źródłem ekonomicznego dobrobytu postrzeganego jako składowa obiektywnego dobrobytu gospodarstw domowych. W analizie wykorzystano mikro-dane z dwóch edycji (2003–04 i 2013) polskich badań budżetu czasu. Celem artykułu było zbadanie, w jaki sposób różnice w wykorzystaniu czasu między pracownikami zatrudnionymi a bezrobotnymi wynikają z różnych podstawowych cech demograficznych. Wyniki wskazują, ile minut dodatkowej produkcji gospodarstwa domowego odpowiada każdej godzinie czasu rynkowego nieprzepracowanej przez osoby bezrobotne w różnych typach gospodarstw domowych. Dzięki przyjętej strategii badawczej wyróżniamy grupy społeczne, które są najbardziej dotknięte podczas recesji gospodarczej i wysokiego poziomu bezrobocia, oraz te, dla których koszt niekorzystnych warunków rynkowych jest stosunkowo niski. Wyniki wskazują, że niezależnie od cech społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych, najwyższe stopnie kompensacji obserwuje się wśród bezrobotnych kobiet. Porównanie wyników z TUS 2004 i TUS 2013 ujawnia zmiany w alokacji czasu dla mężczyzn i kobiet. Skala substytucji w 2004 r. była największa w przypadku kobiet mających dzieci i dla najwyższego poziomu wykształcenia. W 2013 r. najwyższy stopień kompensacji charakteryzował młode matki i młodych ojców.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171567170
Languageen angielski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.021; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?