Polityka dywidend a nadwyżkowe stopy zwrotu z inwestycji w spółki notowane na GPW w Warszawie

Leszek Czapiewski , Jarosław Kubiak

Abstract

The main aim of this paper was present the results of empirical studies concerning the impact of continuation or changes in the dividend policy on the amount of abnormal returns of companies whose shares were listed on the Warsaw Stock Exchange between 1996 and 2014.
Author Leszek Czapiewski (WZ / KFP)
Leszek Czapiewski,,
- Department of Corporate Finance
, Jarosław Kubiak (WZ / KFP)
Jarosław Kubiak,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsDividend policy and abnormal rates of return of companies listed on the Warsaw Stock Exchange
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No5 (89)
Pages37-51
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpolityka dywidend, teoria sygnalizacji, analiza zdarzeń
Keywords in Englishdividend policy, signalling theory, event study analysis
Abstract in PolishCelem artykułu jest zbadanie wpływu kontynuacji lub zmiany dotychczas stosowanej polityki wypłaty dywidendy na wielkość nadwyżkowych stóp zwrotu spółek, których akcje były notowane na GPW w Warszawie w latach 1996–2014.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.89/2-03
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/5410.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 19-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruRynki kapitałowe
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?