Wpływ nierównowagi finansów publicznych na wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej

Joanna Spychała

Abstract

The main purpose of this article is to present the relationships between the basic indicators of public finance, which are the budget deficit and public debt, and economic growth in the European Union for the period 2006-2013. The article consists of three parts. The first part explains the basic theoretical concepts in terms of the impact of the deficit and debt on economic growth. The second part contains a review of empirical research. The third part is an attempt to show the relationship between the budget deficit, public debt and economic growth in the EU for the period 2006-2013. The author verifies the hypothesis that the accumulation of public debt to GDP ratio is accompanied by a decline in economic growth. The latest economic forecasts with regard to the fiscal outlook and economic growth are presented in the final part.
Author Joanna Spychała (UEP)
Joanna Spychała,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsImbalance between Public Finances and Economic Growth in the European Union
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No4
Pages50-66
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishdeficyt budżetowy, dług publiczny, wzrost gospodarczy
Keywords in Englishbudget deficit, public debt, economic growth
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie i ocena relacji między podstawowymi wskaźnikami finansów publicznych, jakimi są deficyt budżetowy i dług publiczny, a wzrostem gospodarczym w państwach UE w latach 2006-2013. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza z nich wyjaśnia podstawowe koncepcje teoretyczne w zakresie oddziaływania deficytu i zadłużenia na wzrost gospodarczy. W drugiej części pracy dokonano przeglądu badań empirycznych. Trzecia część jest próbą ukazania relacji deficytu budżetowego, długu publicznego i wzrostu gospodarczego w państwach UE w latach 2006-2013. Zweryfikowano hipotezę, według której narastaniu długu publicznego w relacji do PKB towarzyszy spadek tempa wzrostu gospodarczego. W podsumowaniu, oprócz ogólnych wniosków, przedstawiono najnowsze prognozy makroekonomiczne w zakresie kształtowania się finansów publicznych oraz tempa wzrostu gospodarczego.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/03_spychala.pdf
Languagepl polski
File
03_spychala.pdf 245.36 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?