Prekariat jak zjawisko występujące na współczesnym rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej

Magdalena Knapińska

Abstract

The aim of this article is to define precariat, a new notion which describes the status of some social groups in the labour market. An attempt has been made to identify the determinants of this phenomenon as well as its characteristic features, which justify demarcating this group in the labour market. In the first part of the article the notion of precariat is defined in the light of the literature. In the second part, its economic features and scope in Poland are discussed, while the third part focuses on the EU labour market. Finally, in the fourth part, the occurrence of the phenomenon of the precariat in the modern labour market has been assessed. The conclusions stemming from the analysis are included in the final part of the article.
Author Magdalena Knapińska (WE / KMiBR)
Magdalena Knapińska,,
- KMiBR
Other language title versionsThe Precariat as a Phenomenon of the Modern Labour Market in Poland and in the European Union
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No7
Pages94-112
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishrynek pracy, ekonomia, segmentacja rynku pracy, dualny rynek pracy
Keywords in Englishlabour market, economics, labour market segmentation, dual labour market
Abstract in PolishCelem artykułu jest zdefiniowanie nowego pojęcia prekariatu, które opisuje położenie na rynku pracy pewnych grup społecznych. Podjęto tu próbę zidentyfikowania determinant tego zjawiska i cech charakterystycznych potwierdzających sens jego wyodrębnienia na rynku pracy. W części pierwszej opracowania podjęto próbę zdefiniowania pojęcia prekariatu w świetle literatury przedmiotu. W części drugiej wskazano na ekonomiczne cechy zjawiska i skalę jego zasięgu na obszarze Polski, a w części trzeciej - na obszarze Unii Europejskiej. Wreszcie w części czwartej dokonano oceny zjawiska występowania prekariatu na współczesnym rynku pracy. Ostateczne wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz ujęto w podsumowaniu opracowania.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/06_knapinska.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_06_knapinska.pdf 204.57 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?