Wzorst wydajności pracy jako przyczyna zmniejszania skali zatrudnienia

Grzegorz Wojtkowiak

Abstract

Th e article discusses the subject of infl uence of the staff ’s effi ciency increase on the level of employment. Based on examples from the construction industry it was shown that an increase in manning is proportionally less than the increase of operations in the entire company. Larger companies also take advantage of economies of scale, rather than an increase in manpower . Th e article was based on the author’s own research amongst a  group of stock listed companies and industry research based on studies of the Central Statistical Offi ce.
Author Grzegorz Wojtkowiak (WZ / KZAZP)
Grzegorz Wojtkowiak,,
- KZAZP
Other language title versionsIncrease of Work Efficiency as a Reason for Employment Scale Down
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No2
Pages155-168
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishwydajność, przedsiębiorstwa budowlane, efekt skali
Keywords in Englisheffi ciency, construction companies, economy of scale
Abstract in PolishArtykuł podejmuje temat wpływu wzrostu wydajności pracowników na poziom zatrudnienia. Na przykładzie działu budowlanego w Polsce wskazano, że wzrost skali zatrudnienia jest mniej proporcjonalny w stosunku do wzrostu skali działania całego przedsiębiorstwa, a większe organizacje korzystają również z efektu skali, rezygnując z zatrudniania dodatkowych pracowników. Artykuł powstał na podstawie badań własnych przeprowadzonych na grupie przedsiębiorstw notowanych na GPW oraz badań branżowych GUS.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.2.8
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/08_wojtkowiak.pdf
Languagepl polski
File
08_wojtkowiak_SOEP_2016_4_2.pdf 140.29 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?