Ocena cech morfologicznych wahań cyklicznych w Polsce w latach 2001-2013

Joanna Spychała

Abstract

The considerations of the paper are focused on the investigation of the business cycles in Poland in 2001-2013. The study was based on the quarterly data. The main purpose of the article is to present and analyze the most important morphological features of fluctuations. The article presents procedure for extracting business cycles. The hypothesis has been verified.
Author Joanna Spychała (WT / KKG)
Joanna Spychała,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsEvaluation of Morphological Characteristics of Cyclical Fluctuations in Poland in 2001-2013
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No401
Pages452-461
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcykl koniunkturalny, wahania koniunkturalne, badania koniunktury
Keywords in Englishbusiness cycles, business fluctuations, business surveys
Abstract in PolishCelem głównym artykułu jest prezentacja i analiza najistotniejszych cech morfologicznych wahań koniunkturalnych wyodrębnionych w gospodarce polskiej w latach 2001-2013. Badanie przeprowadzono na podstawie danych kwartalnych z bazy GUS. Realizacja sformułowanego celu pracy polegała na scharakteryzowaniu przyjętych wskaźników empirycznych: produktu krajowego brutto i produkcji sprzedanej przemysłu oraz określeniu zawartości merytorycznej przyjętych szeregów czasowych. Następnie zaprezentowano procedurę statystyczno-ekonometryczną wykorzystywaną do wyznaczenia elementów budowy i właściwości wahań koniunkturalnych. Przeprowadzono desezonalizację procedurą TRAMO- SEATS, a następnie zdekomponowano szeregi czasowe przy zastosowaniu filtra Hodricka- Prescotta. Oczyszczone szeregi posłużyły do wyodrębnienia cykli koniunkturalnych w warunkach gospodarki polskiej oraz charakterystyki najważniejszych cech morfologicznych cykli. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę zakładającą, iż wskaźniki produkcji sprzedanej przemysłu wykazują większość wrażliwość na zmiany aktywności gospodarczej aniżeli szeregi ukazujące produkt krajowy brutto.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.401.41
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=30502&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruEkonomia
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?