Rewitalizacja jako formuła ewolucji przestrzeni miejskiej

Sławomir Palicki

Abstract

The paper presents a new concept in the perception of the urban space revitalization process - not as a tool, but as a sign and formula of city transformation. Revitalization is determined by the awareness of the complexity and variability of the socio-economic space, as well as, economic efficiency. The relationships observed in the processes of revitalization are notably derived by market factors and their positive effects are generated mainly by interactions noted on the real estate market.
Author Sławomir Palicki (WZ / KIiN)
Sławomir Palicki,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsRevitalization as a Form of Evolution in Urban Spaces
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISSN 1426-9724, (B 8 pkt)
Issue year2015
Vol65
No2
Pages67-75
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRewitalizacja, Rewitalizacja miasta
Keywords in EnglishRevitalization, City revitalization
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano nową koncepcję postrzegania procesów rewitalizacji przestrzeni zurbanizowanej nie jako narzędzia, a jako przejawu i formuły transformacji miasta. Rewitalizacja determinowana jest świadomością złożoności i zmienności przestrzeni społeczno-ekonomicznej, a także ekonomicznej efektywności. Zależności obserwowane w procesach rewitalizacji są w znacznej mierze pochodną czynników rynkowych, a ich dodatnie efekty generowane są głównie przez oddziaływanie rynku nieruchomości.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-25)
Additional fields
Tytuł numeruPrzestrzeń w nowych realiach gospodarczych. Uwarunkowania regionalne i finansowe rozwoju podmiotów w przestrzeni
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?