Wpływ Richarda H. Thalera na rozwój ekonomii behawioralnej

Ewelina M. Marek , Jan Polowczyk

Abstract

A relatively new sub-discipline, behavioral economics can boast yet another winner of the Nobel Prize in Economics of the Bank of Sweden. Awarded in 2017, Richard H. Thaler joined the group of other laureates specializing in this field. His award is particularly important because he was the one who initiated the development of a series of theories challenging the neoclassical economy. Proven to be relevant in a number of empirical studies, they can also be used in the development of modern public policies. This paper presents Thaler’s achievements and their use by other scientists and government organizations.
Author Ewelina M. Marek - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, MNiSW [80]
Ewelina M. Marek,,
-
, Jan Polowczyk (WGM / KKM)
Jan Polowczyk,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsThe influence of Richard H. Thaler on the development of behavioral economics
Journal seriesIntercathedra, ISSN 1640-3622, (B 10 pkt)
Issue year2018
No4 (37)
Pages369-378
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekonomia behawioralna, Nobel, polityka publiczna, homo œconomicus, Richard Thaler, homo sapiens œconomicus
Keywords in Englishbehavioral economics, Nobel, public policy, homo œconomicus, Richard Thaler, homo sapiens œconomicus
Abstract in PolishEkonomia behawioralna jest stosunkowo młodą poddyscypliną naukową ekonomii, a już może poszczycić się kolejnym laureatem nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla. W 2017 roku odebrał tę nagrodę Richard H. Thaler, tym samym dołączając do grona laureatów behawiorystów w tej dziedzinie. Wyróżnienie go jest szczególnie istotne, ponieważ to właśnie on, we współpracy z Kahnemanem i Tverskym, zapoczątkował tworzenie serii teorii, które kwestionują neoklasyczną ekonomię. Ich prawdziwość udowodniono na podstawie wielu badań empirycznych. Znalazły one zastosowanie również w tworzeniu nowoczesnej polityki publicznej. Niniejszy artykuł przedstawia dorobek Thalera i jego wykorzystanie przez innych naukowców oraz organizacje rządowe.
DOIDOI:10.17306/J.INTERCATHEDRA.2018.00038
URL https://www1.up.poznan.pl/intercathedra/files/Intercathedra_4(37)2018__Marek.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?