Wykorzystanie mediany do klasyfikacji banków spółdzielczych według stanu ich kondycji finansowej

Marcin Szymkowiak , Marek Witkowski

Abstract

The main goal of the article is to classify cooperative banks belonging to the regional association SGB taking into account their financial situation in the period of several years. Thanks to this approach it was possible to establish which banks had taken the opportunity the best and improved their competitiveness on the market. To achieve the main aim the method proposed by D. Strahl and based on the median was used. It seems reasonable because the cooperative banks are characterized by a diverse scale and the structure of their activity.
Author Marcin Szymkowiak (WIiGE / KS)
Marcin Szymkowiak,,
- Department of Statistics
, Marek Witkowski (WIiGE / KS)
Marek Witkowski,,
- Department of Statistics
Other language title versionsClassification of Cooperative Banks According to their Financial Situation Using the Median
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No 384
Pages287-295
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishkondycja finansowa banków spółdzielczych, klasyfikacja banków spółdzielczych, metody klasyfikacji
Keywords in Englishfinancial situation of cooperative banks, classification of cooperative banks, classification methods
Abstract in PolishW artykule przeprowadzono klasyfikację banków spółdzielczych należących do zrzeszenia regionalnego SGB pod względem stanu ich kondycji finansowej w kilkuletnim horyzoncie czasowym. Dzięki temu możliwe było ustalenie, które z banków najlepiej wykorzystały szanse i poprawiły swoją konkurencyjność na rynku. Do przeprowadzenia przedmiotowej klasyfikacji wykorzystano metodę opartą na medianie zaproponowaną przez D. Strahl. Wydaje się to zasadne, gdyż banki spółdzielcze charakteryzują się mocno zróżnicowaną skalą i strukturą swojej działalności.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.384.31
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruTaksonomia 24 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?