Raportowanie informacji niefinansowych

Joanna Błażyńska

Abstract

For the assessment of economic entities, investors are searching not only for financial information, but also information referring to environmental, social and corporate order issues. The aim of the article is to indicate the changes in the presentation of nonfinancial information and the diversity of approaches in this scope. Actions taken on the international arena are visibly heading towards an improvement in the quality of presenting non-financial information, the dissemination of good practices and increasing trust in business. Nevertheless, the previous solutions still spark an additional need. Hence, the basic areas of reporting non-financial information which need further elaboration have been indicated. A response to the stakeholders postulates can be integrated reporting, however, conducing research directed towards its standardisation would be purposeful. The comparative method as well as the deduction have been applied in the publication.
Author Joanna Błażyńska (WZ / KR)
Joanna Błażyńska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsReporting Non-Financial Information
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No503
Pages59-67
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsprawozdawczość finansowa, raportowanie
Keywords in Englishfinancial reporting, reporting
Abstract in PolishInwestorzy do oceny jednostek gospodarczych poszukują nie tylko informacji finansowych, ale także informacji odwołujących się do kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Celem artykułu jest wskazanie zmian w prezentowaniu informacji niefinansowych i różnorodności podejść w tym zakresie. Działania podejmowane na arenie międzynarodowej ewidentnie zmierzają do poprawy jakości prezentowania informacji niefinansowych, rozpowszechniania dobrych praktyk i zwiększania zaufania w biznesie. Niemniej dotychczasowe rozwiązania ciągle powodują niedosyt. Stąd też wskazano podstawowe obszary raportowania informacji niefinansowych, które wymagają dopracowania. Odpowiedzią na postulaty interesariuszy może być raportowanie zintegrowane, ale zasadne jest prowadzenie badań naukowych ukierunkowanych na ich ujednolicenie. W publikacji zastosowano metodę porównawczą i metodę dedukcji.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.503.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41096&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruWspółczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?