Czynniki zaangażowania osób z pokolenia Y w działalność organizacji non-profit

Beata Skowron-Mielnik , Marlena Pietrzyk

Abstract

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są czynniki wpływające na zaangażowanie pracowników pokolenia Y w działalność organizacji non profit. Zagadnienie to staje się coraz ważniejsze ze względu na spadek podaży młodych osób na rynku pracy oraz zauważalną zmianę ich postaw wobec pracy. Pracodawcom nastręcza to coraz więcej trudności w pozyskaniu i utrzymaniu pracowników. Czy zatem organizacje non proft mają szanse stać się bardziej atrakcyjnym od przedsiębiorstw miejscem działalności dla osób z pokolenia Y? Co decyduje o zainteresowaniu się młodych osób organizacjami non profit? W związku z tym przeprowadzone zostały badania sondażowe na próbie 120 osób należących do pokolenia Y i działających w różnych formach w organizacjach non profit. Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że zaangażowanie pracowników organizacji non profit, w których zdecydowana większość pracowników reprezentuje pokolenie Y, uwarunkowane jest celami społecznymi i chęcią realizacji potrzeb humanitarnych. Istotnym czynnikiem wpływającym na ich aktywność są indywidualne postawy pracowników organizacji i sposób zarządzania zasobami ludzkimi sprzyjający reprezentowanym przez nich wartościom, w szczególności rozwojowi osobistemu
Author Beata Skowron-Mielnik (WZ / KZAZP)
Beata Skowron-Mielnik,,
- KZAZP
, Marlena Pietrzyk
Marlena Pietrzyk,,
-
Pages188-204
Publication size in sheets0.8
Book Andrzejczak Aldona, Furmańczyk Joanna (eds.): Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non-profit, 2016, edu-Libri, ISBN 978-83-63804-92-3, [978-83-63804-93-0, 978-83-63804-94-7], 230 p.
Keywords in Polishpokolenie Y, zaangażowanie pracowników, organizacja non profit
URL http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/kompetencje-personelu-w-sekt-publ-i-non-profit.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 30-12-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?