Zaangażowanie biznesowe pracowników naukowych (na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)

Joanna Furmańczyk , Jerzy Kaźmierczyk

Abstract

Cooperation of the academic world and the business one is not an easy thing and it faces many obstacles, mainly of an organisational and financial nature. The needs and aspirations of both sides seem to be completely different. During last 30 years, the Polish economy and Polish enterprises transformed qualitatively and quantitatively. Foreign capital, new technologies, methods of production, and knowhow have been just a few of many factors which have caused business development. The academic sector in Poland has also changed. That is why there is a significant need to provide a steady university - business relationship and interaction. Of course, it is still hard to find the answer for the question concerning both sides' advantages of that cooperation and its determinants. It is worth considering, who is interested in that kind of relationship. In the article, the authors focus on academic teachers' needs and expectations concerning cooperation with the business sector. They make an attempt at finding the determinants of involvement in undertaking business activities. The data obtained during the empirical research conducted among academic teachers of the Poznań University of Economics and Business are presented. They are also a basis for creating and indicating the "be-in-business-integrated-indicator" (Zintegrowany Wskaźnik Ubiznesowienia, ZWU), which would measure the level of business activities undertaken by academic teachers. Basing on research data and analysing the literature, many problems in the academic and business sectors were diagnosed. Therefore, in the last part of the article, advice and solutions which could strengthen the collaboration between academic and business sectors are presented.
Author Joanna Furmańczyk (WE / KEiRK)
Joanna Furmańczyk,,
- Department of Education and Personnel Development
, Jerzy Kaźmierczyk (WE / KEiRK)
Jerzy Kaźmierczyk,,
- Department of Education and Personnel Development
Other language title versionsThe Involvement of Academic Teachers in Business Activity (Poznań University of Economics and Business Example)
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No3
Pages100-117
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishbiznes, nauka, ubiznesowienie, współpraca nauki z biznesem
Keywords in Englishbusiness, academic, cooperation of academic and business, “Be-in-business ”.
Abstract in PolishWspółpraca nauki z biznesem jest konieczna, chociaż wydaje się niełatwa. Na jej drodze pojawia się wiele problemów natury organizacyjnej i finansowej. Potrzeby świata nauki różnią się od potrzeb świata biznesu. W ciągu ostatnich 30 lat polska gospodarka i tworzące ją przedsiębiorstwa przeszły zdecydowaną przemianę zarówno ilościową, jak i jakościową. Kapitał zagraniczny, nowe technologie, metody produkcji, know-how były tylko nielicznymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi biznesu. Również polski świat nauki przeszedł zmiany, do których można zaliczyć nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, nowe rozwiązania w zakresie uzyskiwania stopni naukowych czy reorganizację sposobu finansowania nauki (w tym w formie grantów). Zauważalna jest potrzeba współpracy nauki z biznesem. Pytanie, komu bardziej zależy na utrzymaniu współpracy, pozostaje nierozstrzygnięte, a odpowiedź na nie zapewne zależna jest od wielu czynników. W niniejszym artykule skoncentrowano się na potrzebach i oczekiwaniach pracowników naukowo-dydaktycznych. Starano się odpowiedzieć na pytania o ich zaangażowanie we współpracę z biznesem, a także jego determinanty. Próbę znalezienia odpowiedzi na te pytania podjęto na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na tej podstawie skonstruowano Zintegrowany Wskaźnik Ubiznesowienia (ZWU), który posłużył do oceny stopnia ubiznesowienia pracowników naukowo-dydaktycznych. Bazując na przeprowadzonych badaniach, a także na analizie problemów, jakie pojawiają się na styku nauki i biznesu, zaproponowano liczne rozwiązania mogące sprzyjać współpracy tych dwóch środowisk.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.3.6
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/06_Furmanczyk_Kazmierczyk.pdf
Languagepl polski
File
06_Furmanczyk_Kazmierczyk.pdf 408.26 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?