Wpływ przedsiębiorczości rodzinnej na rynek pracy – wyniki badań dotyczących potencjału sukcesyjnego

Paweł Łopatka , Marta Pawłowska

Abstract

The article presents the results of research on the future of potential successors of family enterprises. In the article, next to the theoretical part concerning the subject of the labor market and family entrepreneurship, the authors present the potential of the successor generation in the context of the moods concerning the takeover of a family business and analyze them using quantitative and qualitative statistics methods. The aim of the article is to indicate the specificity of family enterprises in Poland, describe their characteristics and identify their properties, as well as identify factors defining the success of the succession process conditioned by the successor and his approach to the subject of taking over a family enterprise.
Author Paweł Łopatka (WZ / KM)
Paweł Łopatka,,
- Department of Microeconomics
, Marta Pawłowska - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Marta Pawłowska,,
-
Other language title versionsThe impact of family entrepreneurment on the labor market - results of tests concerning the succession potential
Pages177-186
Publication size in sheets0.5
Book Bogusz Małgorzata, Wojcieszak Monika, Rachwał Piotr (eds.): Poszerzamy Horyzonty. Tom XII, 2019, Mateusz Weiland Network Solutions, ISBN 978-83-63216-16-0, 607 p.
Keywords in Polishprzedsiębiorczość rodzinna, rynek pracy, małe i średnie przedsiębiorstwa
Keywords in Englishfamily entrepreneurship, labor market, small and medium enterprises
Abstract in PolishArtykuł przedstawia wyniki badań dotyczących przyszłości potencjalnych sukcesorów przedsiębiorstw rodzinnych. W artykule obok części teoretycznej dotyczącej tematyki rynku pracy oraz przedsiębiorczości rodzinnej, autorzy przedstawiają potencjał pokolenia sukcesorskiego w kontekście nastrojów dotyczących przejęcia biznesu rodzinnego oraz dokonuje ich analizy za pomocą metod statystyki ilościowej i jakościowej. Celem artykułu jest wskazanie specyfiki przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, opisanie cech ich charakteryzujących i identyfikacja ich właściwości, a także identyfikacja czynników definiujących powodzenie procesu sukcesji warunkowanych przez sukcesora i jego podejście do tematyki przejęcia przedsiębiorstwa rodzinnego
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 29-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?