Kreowanie wartości dla interesariuszy organizatorów imprez masowych - ujęcie modelowe

Zygmunt Waśkowski

Abstract

The organisation of mass events requires consideration of the needs and expectations of many groups of stakeholders, which can be directly or indirectly engaged in its course. Each one of them expects to gain as many as possible benefits for themselves, which influence the final value of an event. In this situation it is an important task for the mass event organiser to create value not only for the buyers but also for, identified beforehand, groups of stakeholders. This problem is even bigger, as not all expectations of those interested can be met. This is why it is worth to treat it comprehensively, which will allow to optimise the, seen differently, value. The paper presents a model describing the relationships between a mass event organiser and their stakeholders.
Author Zygmunt Waśkowski (WZ / KSM)
Zygmunt Waśkowski,,
- Department of Marketing Strategies
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Marketing i Zarządzanie], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, [1509-0507], (B 9 pkt)
Issue year2015
No41, t.1
Pages187-198
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkreowanie wartości, interesariusze, organizatorzy imprez masowych, ujęcie modelowe
Keywords in Englishcreating a value, stakeholders, mass event organisers, model approaches
Abstract in PolishOrganizacja imprez masowych wymaga uwzględniania potrzeb i oczekiwań wielu grup interesariuszy, którzy mogą bezpośrednio lub pośrednio angażować się w jej przebieg. Każdy z nich spodziewa się uzyskania dla siebie możliwie najwyższych korzyści, które przekładają się na końcową wartość tego wydarzenia. W tej sytuacji istotnym zadaniem organizatora imprezy masowej jest kreowanie wartości nie tylko dla nabywców, ale także dla zidentyfikowanych wcześniej grup interesariuszy. Ranga problemu rośnie, ponieważ nie wszystkie oczekiwania zainteresowanych można w całości spełnić, dlatego warto traktować problem systemowo, co pozwoli na optymalizację w różny sposób postrzeganej wartości. W artykule zaproponowano model, który opisuje zależności zachodzące między organizatorem imprezy a jego interesariuszami.
DOIDOI:10.18276/pzfm.2015.41/1-15
URL http://www.wzieu.pl/zn/875/WaskowskiZygmunt.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruRola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?