Kreowanie wartości dla interesariuszy organizatorów imprez masowych - ujęcie modelowe

Zygmunt Waśkowski

Abstract

The organisation of mass events requires consideration of the needs and expectations of many groups of stakeholders, which can be directly or indirectly engaged in its course. Each one of them expects to gain as many as possible benefits for themselves, which influence the final value of an event. In this situation it is an important task for the mass event organiser to create value not only for the buyers but also for, identified beforehand, groups of stakeholders. This problem is even bigger, as not all expectations of those interested can be met. This is why it is worth to treat it comprehensively, which will allow to optimise the, seen differently, value. The paper presents a model describing the relationships between a mass event organiser and their stakeholders.
Autor Zygmunt Waśkowski (WZ / KSM)
Zygmunt Waśkowski
- Katedra Strategii Marketingowych
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Marketing i Zarządzanie], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, [1509-0507], (B 9 pkt)
Rok wydania2015
Nr41, t.1
Paginacja187-198
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimkreowanie wartości, interesariusze, organizatorzy imprez masowych, ujęcie modelowe
Słowa kluczowe w języku angielskimcreating a value, stakeholders, mass event organisers, model approaches
Streszczenie w języku polskimOrganizacja imprez masowych wymaga uwzględniania potrzeb i oczekiwań wielu grup interesariuszy, którzy mogą bezpośrednio lub pośrednio angażować się w jej przebieg. Każdy z nich spodziewa się uzyskania dla siebie możliwie najwyższych korzyści, które przekładają się na końcową wartość tego wydarzenia. W tej sytuacji istotnym zadaniem organizatora imprezy masowej jest kreowanie wartości nie tylko dla nabywców, ale także dla zidentyfikowanych wcześniej grup interesariuszy. Ranga problemu rośnie, ponieważ nie wszystkie oczekiwania zainteresowanych można w całości spełnić, dlatego warto traktować problem systemowo, co pozwoli na optymalizację w różny sposób postrzeganej wartości. W artykule zaproponowano model, który opisuje zależności zachodzące między organizatorem imprezy a jego interesariuszami.
DOIDOI:10.18276/pzfm.2015.41/1-15
URL http://www.wzieu.pl/zn/875/WaskowskiZygmunt.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruRola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?