Ku koncepcji abonamentu mobilności?

Maciej Szymczak

Abstract

Considerations included in this paper are part of the concept of on-demand economy, which is based on the avoidance of ownership and sharing resources on a common pool of assets. They relate to urban area mobility that includes the city itself and its agglomeration. In this case, the avoidance of ownership relates to the vehicle and the parking space. The paper contains a sample calculation of the cost of owning a car to the cost of mobility realized by means of collective public transport and a vehicle occasionally rented on the commercial basis. The results of this calculation prompted the author to look for possible alternative scenarios of mobility services, including short-term vehicle rental. They have been discussed and accordingly, the chances of their implementation in the coming years, based on the observation of activities of different actors in the field, have been determined. Consequently this enabled the author to propose the concept of mobility subscription, which would offer the opportunity to move freely around the city and its outskirts with simultaneous avoidance of ownership and keeping in mind sustainable development of the city.
Author Maciej Szymczak (WGM / KLM)
Maciej Szymczak,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsTowards the concept of mobility subscription?
Journal seriesStudia Miejskie, ISSN 2082-4793, (B 10 pkt)
Issue year2016
No23
Pages29-40
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmobilność w mieście, zarządzanie mobilnością, logistyka miejska, zarządzanie miastem
Keywords in Englishurban mobility, mobility management, city logistics, urban management
Abstract in PolishRozważania zamieszczone w artykule wpisują się w koncepcję on-demand economy, której podstawą jest unikanie własności i współdzielenie zasobów na zasadzie dóbr puli wspólnej, a dotyczą mobilności realizowanej na terenie miasta i jego aglomeracji. W tym przypadku unikanie własności dotyczy pojazdu i miejsca postojowego. Artykuł zawiera przykładową kalkulację kosztów posiadania samochodu wobec kosztów mobilności realizowanej za pomocą zbiorowego transportu publicznego oraz sporadycznie wypożyczanego pojazdu na zasadach komercyjnych. Wyniki tej kalkulacji skłoniły do poszukania możliwych alternatywnych scenariuszy mobilności z uwzględnieniem usługi krótkoterminowego wynajmu pojazdu. Zostały one omówione, jak również określone zostały szanse ich realizacji w najbliższych latach na podstawie obserwacji działań różnych podmiotów w tym zakresie. To skłoniło autora do zaproponowania koncepcji abonamentu mobilności, który dawałby możliwość swobodnego poruszania się po mieście w myśl unikania własności i zrównoważonego rozwoju miasta.
URL http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2017/03/S_Miejskie_23_2016-Szymczak.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-06-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?