Eco-balanced scorecard as supporting tool in EMAS system

Beata Szyszka , Alina Matuszak-Flejszman

Abstract

Nowadays, one of a company's priorities is to build its image as responsible and environmental-friendly. Environmental management systems such ISO 14001 or EMAS (Eco-management and Audit Scheme) are tools that help organizations in creating such a picture. Implementing abovementioned systems enjoys popularity since the mid-90s. However, in some organizations, implemented systems suffer problems, and consequently, they are not as effective as expected. In many cases, systems are run at the operating level and often are not sufficiently linked with strategic management and planning. Integration of environmental objectives into the organization's strategy plays a significant role and may be provided by using the widely-known tool BSC (Balanced Scorecard), modified for environmental use. The aim of this article is to present examples of the integration of organizations' environmental objectives with four BSC perspectives. Researches are based on case study analysis obtained from secondary data sources (organizations' environmental statements). Results indicate that the most environmental objectives are posed in the area of internal processes, and the least in the area of finance. Additionally, it has been noted that there is a disproportion between the number of operational objectives and management objectives, which confirms that many environmental management systems are run at the operating level.
Author Beata Szyszka (WT / KEJ)
Beata Szyszka,,
- Department of Standardized Management Systems
, Alina Matuszak-Flejszman (WT / KEJ)
Alina Matuszak-Flejszman,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsŚrodowiskowa zrównoważona karta wyników jako narzędzie wspierające w systemie EMAS
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No10
Pages110-121
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishaspekty środowiskowe, system ekozarządzania i audytu, system zarządzania środowiskowego, wskaźniki efektów działalności środowiskowej, zrównoważona karta wyników, raportowanie środowiskowe
Keywords in Englishenvironmental aspects, eco-management and audit scheme, environmental management system, environmental performance indicators, balanced scorecard, environmental reporting
Abstract in PolishObecnie jednym z priorytetów przedsiębiorstw jest budowanie własnego wizerunku jako firmy odpowiedzialnej i przyjaznej dla środowiska. Systemy zarządzania środowiskowego, jak norma ISO 14001 lub rozporządzenie EMAS (system ekozarządzania i audytu), to narzędzia, które mogą pomóc organizacjom w budowaniu takiego właśnie obrazu. Wdrażanie wymienionych systemów zarządzania cieszy się popularnością od połowy lat 90. Niemniej jednak w niektórych organizacjach wdrożone systemy napotykają problemy, wobec czego nie są tak skuteczne, jak się spodziewano. W wielu przypadkach są one prowadzone na poziomie operacyjnym i często nie są dostatecznie związane z zarządzaniem i planowaniem strategicznym. Integracja celów środowiskowych ze strategią organizacji odgrywa znaczącą rolę i może być dokonana za pomocą powszechnie znanego narzędzia Zrównoważonej Karty Wyników (BSC - Balanced Scorecard) zmodyfikowanego dla celów użytku środowiskowego. Artykuł ma na celu przedstawienie przykładów integracji celów środowiskowych organizacji z czterema perspektywami BSC. Badania zostały przeprowadzone na podstawie analizy studiów przypadków (case studies), na podstawie wtórnych źródeł danych (deklaracje środowiskowe organizacji). Wyniki wskazują, że najwięcej celów środowiskowych stawianych jest w obszarze procesów wewnętrznych, a najmniej w obszarze finansów. Ponadto zauważono dysproporcję pomiędzy liczbą celów operacyjnych i celów zarządczych, co potwierdza, że wiele systemów zarządzania środowiskowego prowadzonych jest na poziomie operacyjnym.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.10.8
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/08_szyszka_matuszak-flejszman.pdf
Languageen angielski
File
SOEP_2016_08_szyszka_matuszak-flejszman.pdf 464.69 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-10-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-10-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?