The Impact of the CAP Green Programmes on Farm Productivity its Social Contribution

Bazyli Czyżewski , Marta Guth , Anna Matuszczak

Abstract

Facing the opinion about the ambiguous impact of de coupled subsidies on productivity, the article aims to check whether there are some CAP programmes contributing to the greening trend, which have a positive impact on productivity in FADN regions. Second research question is whether the CAP schemes create social sustainability? A two- stage panel analysis was carried out in the years 2007- 2012: in the first stage clusters of regions with significantly different farming were identified; in the second the impact of particular CAP mechanisms on productivity was determined. It is concluded that, depending on the sustainability of farming, there are some CAP ‘green’ programmes which have a positive influence on productivity.
Author Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
, Marta Guth (WE / KMiGŻ)
Marta Guth,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsWpływ zielonych programów WPR na produktywność gospodarstw rolnych i jego i mplikacje społeczne
Journal seriesProblemy Ekorozwoju, ISSN 1895-6912, (A 20 pkt)
Issue year2018
Vol13
No1
Pages173-183
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishWPR, subsydia w ramach green box, zrównoważenie, rolnictwo, produktywność
Keywords in EnglishCAP, green box subsidies, sustainability, agriculture, productivity
ASJC Classification3305 Geography, Planning and Development; 2105 Renewable Energy, Sustainability and the Environment; 2308 Management, Monitoring, Policy and Law
Abstract in PolishWobec opinii o niejednoznacznym wpływie subsydiów na produktywność, artykuł ma na celu sprawdzenie, czy istnieją programy wspólnej polityki rolnej (WPR) przyczyniające się do zazielenienia, które mają pozytywny wpływ na produktywność techniczną w produkcji rolnej w regionach Unii Europejskiej (według FADN). Drugim pytaniem badawczym jest, na ile subsydia WPR kreują ład społeczny ? Przeprowadzono dwustopniową analizę panelową w latach 2007 - 2012: w pierwszej fazie zidentyfikowano klasy regionów, w których rolnictwo cechuje odmienny sposób gospodarowania; w drugim kroku określono wpływ poszczególnych mechanizmów WPR na produktywność zużycia pośredniego. Stwierdzono, że w zależności od poziomu zrównoważenia rolnictwa istnieją różne zielone programy WPR, które mają pozytywny wpływ na wspomnianą produktywność.
URL https://ekorozwoj.pollub.pl/no25/w.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 2; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.937; WoS Impact Factor: 2017 = 1.058 (2) - 2017=0.959 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?