Sieci korporacyjne w zarządzaniu strategicznym

Justyna Światowiec-Szczepańska

Abstract

The article presents corporate networks as emergent business networks which are a result of capital and personal ties between companies. They are the basis for the flow of information and knowledge, exchange experiences and management practices. For this reason, corporate networks are an important environment of enterprise embeddedness. The article assumes that the way a firm is embedded in a network, expressed by its position in the corporate network and the pattern of the structure of the corporate network are determinants of the firm performances. In the first part of the article the concept of corporate networks in the interdisciplinary research literature is presented. In the next part of this article the possibility of including the analysis of corporate networks and the company's position in such a network to strategic analysis is pointed out. This extention of strategic analysis has become possible due to the technique and tools of social network analysis.
Author Justyna Światowiec-Szczepańska (WZ / KZS)
Justyna Światowiec-Szczepańska,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsCorporate Networks in Strategic Management
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No444
Pages490-499
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsieci korporacyjne, analiza sieci społecznych, pozycja w sieci
Keywords in Englishcorporate networks, social network analysis, position in a network
Abstract in PolishW artykule przedstawiono sieci korporacyjne, będące wynikiem powiązań kapitałowych i personalnych spółek, jako emergentne sieci biznesowe. Są one podstawą przepływu informacji i wiedzy, wymiany doświadczeń oraz praktyk zarządczych. Z tego względu sieci korporacyjne są istotnym środowiskiem osadzenia przedsiębiorstwa. W artykule przyjęto tezę, że sposób osadzenia, wyrażony pozycją przedsiębiorstwa w sieci korporacyjnej, oraz wzorzec struktury sieci korporacyjnej są determinantami efektów działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję sieci korporacyjnych w świetle interdyscyplinarnych badań literaturowych. W kolejnych wskazano możliwości włączenia analizy sieci korporacyjnych oraz pozycji przedsiębiorstwa w takiej sieci do analizy strategicznej dzięki zastosowaniu narzędzi analizy sieci społecznych.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.444.43
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34547&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-01-12)
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?