Screening of lactic acid bacteria as potential producers of biosurfactants

Julia Szutowska , Daniela Gwiazdowska

Abstract

This paper presents three basic screening methods: emulsifying capacity, oil spreading assay and parafilm test used in detection of biosurfactants-producing microorganisms. The results for eighteen lactic acid bacteria strains derived from three different environments were presented. The samples were obtained from the intestines of chickens for fattening, feces of suckling and weaned piglets. Bacterial strains were tested for cell-bound or extracellular biosurfactants production. Conducted research demonstrated that lactic acid bacteria isolated from gastrointestinal tract of monogastric animals are capable to synthesize biosurfactants, however it’s dependent on the isolate and origin. Moreover, the results indicate that tested LAB synthesize more cellbound than extracellular biosurfactants. The best emulsifying and surface active properties possess cell-bound biosurfactants obtainned from the feces of suckling piglets in comparison with other tested groups of isolates. Formerly, strains derived from breeding monogastric animals have not been studied for biosurfactants synthesis.
Author Julia Szutowska (WT / KPPJ)
Julia Szutowska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Daniela Gwiazdowska (WT / KPPJ)
Daniela Gwiazdowska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Other language title versionsBadania przesiewowe bakterii kwasu mlekowego będących potencjalnymi producentami biosurfaktantów
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2018
No1 (54)
Pages117-125
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbiosurfaktanty, bakterie fermentacji mlekowej, badania przesiewowe, właściwości emulgujące, rozprysk ropy naftowej, test z parafilmem
Keywords in Englishbiosurfactants, lactic acid bacteria, screening methods, emulsifying capacity, oil spreading method, parafilm test
Abstract in PolishW niniejszej pracy zaprezentowano trzy podstawowe badania przesiewowe: właściwości emulgujące, rozprysk ropy naftowej oraz test z parafilmem służące do wykrywania mikroorganizmów produkujących biosurfaktanty. Przedstawiono wyniki dla osiemnastu izolatów bakterii kwasu mlekowego pochodzących z różnych środowisk. Próbki pobrano z jelit kurcząt rzeźnych, kału ssących i odsadzonych prosiąt. Szczepy bakteryjne sprawdzono pod kątem wytwarzania biosurfaktantów zewnątrzkomórkowych i związanych komórkowo. Przeprowadzone badania wykazały, że bakterie fermentacji mlekowej wyizolowane z przewodów pokarmowych zwierząt monogastrycznych są zdolne do syntezowania biosurfaktantów, jednakże zależy to od izolatu i pochodzenia. Ponadto wyniki wskazują, że testowane bakterie kwasu mlekowego syntezują w większej ilości biosurfaktanty związane komórkowo niż zewnątrzkomórkowe biosurfaktanty. Najlepszymi właściwościami emulgującymi oraz powierzchniowo czynnymi wykazały się biosurfaktanty związane komórkowo uzyskane z kału prosiąt ssących w porówaniu z pozostałymi dwiema grupami izolatów. Dotychczas szczepy pochodzące od hodowlanych zwierząt monogastrycznych nie były jeszcze badane w odniesieniu do syntezy biosurfaktantów.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2018.01.12
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_54_2018.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 22-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?