Zmiany zadłużenia publicznego i ich składniki w państwach Unii Europejskiej w latach 2000-2012

Monika Banaszewska

Abstract

Due to the global financial and economic crisis the issue of public finance sustainability has gained special importance. One of the crucial components in the assessment of this stability is the ratio of public debt to GDP and its change over time. This article examines changes in the level of general government debt and their components in the European Union during the period 2000–2012. For this purpose, a statistical analysis of population structure and a one-dimensional analysis of variance were used.
Autor Monika Banaszewska (WE / KFP)
Monika Banaszewska
- Katedra Finansów Publicznych
Inne wersje tytułuChanges in the Level of Public Debt and Their Components in EU Countries for the Years 2000-2012
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Tom2
Nr6
Paginacja7-23
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskimsektor general government, dług publiczny, analiza wariancji
Słowa kluczowe w języku angielskimgeneral government sector, public debt, analysis of variance
Streszczenie w języku polskimWskutek światowego kryzysu finansowego i gospodarczego szczególnego znaczenia nabrało zagadnienie stabilności finansów publicznych. Jednym z istotnych składników oceny owej stabilności jest relacja długu publicznego do PKB i jej zmiany w czasie. W artykule zbadano zmiany zadłużenia sektora general government i ich składniki w państwach Unii Europejskiej w latach 2000-2012. Do tego celu posłużono się analizą struktury zbiorowości statystycznej oraz jednowymiarową analizą wariancji.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/01_banaszewska.pdf
Językpl polski
Plik
SOEP_01_banaszewska.pdf 1.8 MB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?