Zmiany zadłużenia publicznego i ich składniki w państwach Unii Europejskiej w latach 2000-2012

Monika Banaszewska

Abstract

Due to the global financial and economic crisis the issue of public finance sustainability has gained special importance. One of the crucial components in the assessment of this stability is the ratio of public debt to GDP and its change over time. This article examines changes in the level of general government debt and their components in the European Union during the period 2000–2012. For this purpose, a statistical analysis of population structure and a one-dimensional analysis of variance were used.
Author Monika Banaszewska (WE / KFP)
Monika Banaszewska,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsChanges in the Level of Public Debt and Their Components in EU Countries for the Years 2000-2012
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No6
Pages7-23
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishsektor general government, dług publiczny, analiza wariancji
Keywords in Englishgeneral government sector, public debt, analysis of variance
Abstract in PolishWskutek światowego kryzysu finansowego i gospodarczego szczególnego znaczenia nabrało zagadnienie stabilności finansów publicznych. Jednym z istotnych składników oceny owej stabilności jest relacja długu publicznego do PKB i jej zmiany w czasie. W artykule zbadano zmiany zadłużenia sektora general government i ich składniki w państwach Unii Europejskiej w latach 2000-2012. Do tego celu posłużono się analizą struktury zbiorowości statystycznej oraz jednowymiarową analizą wariancji.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/01_banaszewska.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_01_banaszewska.pdf 1.8 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?