Zamożność i siła nabywcza ludności jako wyznaczniki poziomu życia w Polsce

Bogdan Sojkin

Abstract

The article deals with the basic and the additional economic determinants of the standard of living in Poland, which are assumed to reflect the people's wealth and their purchasing power. Apart from the basic determinants, such as the household's disposable income or the GNP per capita, a group of less known, but equally important determinants, such as the maps of wealth and the purchasing power indices, has been presented.
Author Bogdan Sojkin (WT / KMP)
Bogdan Sojkin,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsWealth and Purchasing Power as Determinants of the Standard of Living Life in Poland
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No330
Pages194-204
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpoziom życia, siła nabywcza, zamożność ludności
Keywords in Englishliving standard, purchase power, affluence (wealth) of the people
Abstract in PolishW artykule przedstawiono podstawowe i dopełniające wyznaczniki ekonomiczne poziomu życia w Polsce traktowane jako metryki rynkowe zamożności oraz siły nabywczej ludności. Obok podstawowych takich jak: dochód rozporządzalny, dochód do dyspozycji czy PKB na mieszkańca przedstawiono grupę mniej znanych, uważanych za dopełniające, tzw. mapy bogactwa oraz indeksy siły nabywczej. Ilustrują one bardzo znaczne zróżnicowanie zarówno w ujęciu wojewódzkim, jak i wybranych dużych miast.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/316711/edition/299344/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?