Wykorzystanie pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha na polskim rynku kapitałowym

Leszek Czapiewski

Abstract

Purpose - The study examines the performance and usefulness of the Fama-French five-factor model in explaining stock returns. The model was directed at capturing the size, value, profitability, and investment patterns in stock returns. Design/methodology/approach - The two-stage Fama-MacBeth procedure was applied in the empirical research. Sixteen portfolios (4 × 4) were formed for size and book-to-market, size and profitability, size and investment. The GRS statistic of Gibbons, Ross, and Shanken was used to test the model. Findings - The study covers the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland during 2000-2014. The tests did not prove the significance of statistics for intercepts. Originality/value - The study discusses the empirical results for the Fama-French five-factor model for the Polish capital market.
Author Leszek Czapiewski (WZ / KFP)
Leszek Czapiewski,,
- Department of Corporate Finance
Total number of authors2
Other language title versionsPerformance ff the Fama-French Five Factor Model - the Case of the Polish Capital Market
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No2 (82), cz. 2
Pages71-83
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishpięcioczynnikowy model Famy-Frencha, trójczynnikowy model Famy-Frencha, wieloczynnikowe modele wyceny, polski rynek kapitałowy
Keywords in EnglishFama-French five-factor model, Fama-French three factor model, multi-factor pricing models, Polish capital market
Abstract in PolishCel - Celem badań jest ocena możliwości wykorzystania na polskim rynku kapitałowym pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha, w którym czynnikami ryzyka są: czynnik rynkowy, wielkość, relacja wartości księgowej do rynkowej, rentowność operacyjna kapitału własnego i przyrost majątku spółki. Metodologia badania - Wykorzystano dwuetapową procedurę Famy-MacBetha. Zbudowano 16 portfeli (4 × 4) w przekrojach: wielkość-relacja wartości księgowej do rynkowej, wielkość-rentowność operacyjna, wielkość-przyrost majątku. W ocenie przydatności modelu wykorzystano test Gibbonsa-Rossa-Shankena. Wynik - Próba badawcza obejmowała wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2000-2014. Testy nie wykazały istotności wektorów wyrazów wolnych. Oryginalność/wartość - Opracowanie zawiera wyniki badań empirycznych pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha dla polskiego rynku kapitałowego.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.4.82/2-05
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-71.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-10-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?