Dylematy rachunkowości społecznej odpowiedzialności

Marta Mazurowska

Abstract

A natural implication in the growing importance of sustainable development and corporate social responsibility is the need to develop a system of accounting solutions which could provide information on the methods and results regarding the implementation of the above concepts in economic entities. The purpose of this article is to present the role of accounting in the implementation of the concept of sustainable development, and in particular for its most popular tool which is integrated reporting. The text elaborates on the genesis of the concept of sustainable development and CSR. Then attention is focused on the role of accounting in the implementation of the above-mentioned ideas as well as highlighting related dilemmas.
Author Marta Mazurowska (WZ / KR)
Marta Mazurowska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsDillemas of Social Responsibility Accounting
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No8
Pages38-52
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishrachunkowość, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu, sprawozdanie zintegrowane
Keywords in English accountancy, sustainable development, Corporate Social Responsibility, integrated reporting
Abstract in PolishNaturalną implikacją wzrostu znaczenia idei zrównoważonego rozwoju oraz wyrosłej na jej podstawie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu była potrzeba wypracowania przez system rachunkowości rozwiązań umożliwiających dostarczanie informacji o sposobach i wynikach realizacji ww. koncepcji w jednostkach gospodarczych działających na rynku. Celem artykułu jest przedstawienie roli rachunkowości w realizowaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju, a w szczególności jej najbardziej popularnego narzędzia, którym jest sprawozdawczość zintegrowana. W tekście podjęto rozważania dotyczące genezy koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz CSR. Następnie uwagę skupiono na roli rachunkowości w urzeczywistnianiu wyżej wymienionych idei oraz uwypuklono dylematy z tym związane.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/03_mazurowska.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_03_mazurowska.pdf 154.37 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?