Wykorzystanie modeli przełącznikowych do analizy efektywności rynku kapitałowego w Polsce

Michał Łukowski

Abstract

An attempt was made to verify the impact of employee stock options (ESO) on the financial situation of companies and the effects observed in the changes of the stock price. The research consisted of a comparative analysis of the conditions of banks that implemented ESOs and those that did not. Subsequent analysis covered a wider group of companies from different branches of the economy that implemented motivational schemes, according to the effects the options had on their situation. Based on the conclusions of these analyses, another research project based on the MS-GARCH models was made for the stock price time series to verify the efficient market hypothesis according to the implementation and exercise of the ESOs.
Author Michał Łukowski (WE / KTPiPP)
Michał Łukowski,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsTesting Efficient Market Hypothesis with MS-GARCH Models
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2016
Vol78
No3
Pages155-168
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishopcje menedżerskie, hipoteza rynku efektywnego, modele przełącznikowe
Abstract in PolishW niniejszym artykule podjęto próbę zweryfikowania wpływu opcji menedżerskich na sytuację finansową przedsiębiorstw oraz ich skutków dla kształtowania kursów akcji. Przeprowadzone badania obejmowały analizę porównawczą sytuacji banków, które zdecydowały się na wdrożenie programów motywacyjnych, oraz tych, które takich rozwiązań nie stosowały. W dalszej części artykułu przeanalizowana została szersza grupa spółek z różnych branż, z uwagi na skutki wdrożonych opcji menedżerskich. Na podstawie wniosków wyciągniętych z pierwszej części badania przeprowadzona została analiza kursów akcji z wykorzystaniem przełącznikowych modeli GARCH, mająca na celu zweryfikowanie efektywności rynku względem informacji o wdrożeniu i wykonaniu opcji menedżerskich.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2016.78.3.12
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/6405/6417#page1&view=Fit
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?