Determinanty zadowolenia z życia Polaków z pokolenia X

Tomasz Szubert

Abstract

Podjęte badanie skupiało się na Polakach w wieku 35 lat i więcej, a więc reprezentujących tzw. pokolenie X. Głównym celem badania było sprawdzenie, które czynniki oraz w jakim kierunku i w jakim stopniu wpływają na ogólne zadowolenie z życia (mierzone jako średnia ważona cząstkowych wskaźników zadowolenia z 21 różnych sfer życia a wagami stosowanymi do ustalenia tego ogólnego wskaźnika). Podstawą badania były deklaracje respondentów, jak ważna w ich życiu jest dana sfera, jak bardzo chcą się w niej realizować. Do zrealizowania tego celu wykorzystano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w pierwszym półroczu 2017 na próbie 1110 respondentów z województwa wielkopolskiego, a w ustaleniu, jakie czynniki istotnie determinują wysoki lub niski poziom zadowolenia, posłużono się wielowymiarową analizą regresji. Wyniki modelowania wskazały na 14 spośród potencjalnych 41 determinant szczęścia, a w zestawie tych czynników znalazły się następujące cechy respondentów: posiadanie dzieci, liczba dzieci, bycie niezależnym finansowo, wartość majątku, miejsce zamieszkania, doznanie bądź nie wielkiej życiowej porażki, poziom wolności/ swobody, poziom bezpieczeństwa, poziom sprawności, samoocena stanu zdrowia, liczba kontaktów seksualnych, poziom prestiżu, poziom ekstrawersji oraz poziom sumienności. Ponadto okazało się, że niektóre z nich na poziom zadowolenia wpływają dodatnio, niektóre ujemnie, wpływ ten zaś ujawnia się też z różną intensywnością.
Author Tomasz Szubert (WE / KTPiPP)
Tomasz Szubert,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, e-ISSN 2543-9170, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol81
No3
Pages235-249
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishzadowolenie z życia, jakość życia, analiza regresji, pokolenie X
Keywords in Englishlife satisfaction, quality of life, regression analysis, generation X
DOIDOI:10.14746/rpeis.2019.81.3.15
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/19992
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?