Stabilizacja makroekonomiczna w strefie euro w latach 1999-2013

Zuzanna Urbanowicz

Abstract

The main aim of this article is to measure the processes of macroeconomic stabilization in the Eurozone as a whole and in the group of 11 countries which have been members of the economic and monetary union since its creation (Germany, Ireland, Belgium, Spain, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Portugal, Finland, Italy, and France). The study used a quarterly time series for the period 1st qr. 1999 to 3rd qr. 2013. To measure macroeconomic stabilization, descriptive statistics and multidimensional analysis were applied. The multidimensional analysis made it possible to create a synthetic indicator of macroeconomic stability and to generate a ranking of countries based on this criterion. An analysis of the data showed that the process of macroeconomic stabilization proceeded best in the Austrian economy, which achieved relatively good results by striving to realize all of the stabilization purposes. Those countries which failed some of the stabilization policy objectives were lower in the ranking. In addition, it was found that the aggregate indicators relating to the economic situation of the euro area significantly "mask" the differences in the levels of various macroeconomic variables in the individual countries of the common currency area. This means that the aggregate indicators cannot be the basis for a reliable assessment of individual economies among the Eurozone member states.
Author Zuzanna Urbanowicz (WT / KKG)
Zuzanna Urbanowicz,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsMacroeconomic Stabilization of the Eurozone in 1999-2013
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No4
Pages30-49
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishstabilizacja makroekonomiczna, strefa euro, polityka stabilizacji
Keywords in Englishmacroeconomic stabilization, Eurozone, stabilization policy
Abstract in PolishGłównym celem artykułu była próba pomiaru procesu stabilizacji makroekonomicznej w strefie euro traktowanej jako całość oraz w poszczególnych gospodarkach należących do niej. Przedmiotem przeprowadzonej analizy empirycznej był proces stabilizacji makroekonomicznej w grupie jedenastu państw, które funkcjonują w Unii Gospodarczej i Walutowej od początku jej powstania, tj. Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii i we Włoszech oraz w strefie euro traktowanej jako całość. W badaniu wykorzystano kwartalne szeregi czasowe dla okresu od pierwszego kwartału 1999 do trzeciego kwartału 2013 roku. Do analizy procesu stabilizacji makroekonomicznej posłużyły klasyczne miary statystyki opisowej oraz metoda porządkowania liniowego, która umożliwiła wygenerowanie rankingu krajów pod względem poziomu ich stabilności. Na podstawie przeprowadzonej analizy danych stwierdzono, że proces stabilizacji makroekonomicznej postępował najlepiej w gospodarce Austrii, w której odnotowano stosunkowo dobre wyniki w zakresie kształtowania się wszystkich ze stabilizacyjnych celów; dalsze miejsca w rankingu zajęły te państwa, które zaniedbały niektóre z celów polityki stabilizacji. Ponadto stwierdzono, że zagregowane wskaźniki dotyczące sytuacji gospodarczej całej strefy euro istotnie "maskują" różnice w kształtowaniu się poszczególnych zmiennych makroekonomicznych w krajach wspólnego obszaru walutowego. Oznacza to, że nie mogą być one podstawą wiarygodnej oceny sytuacji gospodarczej w poszczególnych krajach członkowskich.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/02_urbanowicz.pdf
Languagepl polski
File
02_urbanowicz.pdf 334.05 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?