Zrównoważony transport na obszarach zurbanizowanych - możliwości, kierunki i przykłady rozwoju

Anna Łupicka , Maciej Szymczak

Abstract

Zrównoważony rozwój stał się obecnie strategią globalną, której podstawowym wyzwaniem jest oszczędność energii, ograniczanie szkodliwych emisji, efektywne wykorzystanie wszelkich zasobów, zachowanie zasobów ludzkich, właściwe wykorzystanie przestrzeni i konsensus społeczny. Źródłem wyróżnienia zrównoważonego rozwoju jako współczesnego wyzwania cywilizacyjnego jest zjawisko nasilającej się nierównowagi pomiędzy rozwojem społeczno-gospodarczym a stanem zasobów naturalnych, co niesie za sobą poważne ryzyko niestabilności ekonomicznej, ekologicznej oraz społecznej i politycznej. Celem opracowania jest wskazanie głównych kierunków i możliwości rozwoju transportu w świetle ekonomii zrównoważonego rozwoju w aglomeracjach miejskich. Wśród przyczyn rozwoju zrównoważonego transportu można wskazać nowe uregulowania prawne, wzrastającą świadomość proekologiczną społeczeństwa, tworzenie się nowych modeli współpracy czy efekt sieciowy. W opracowaniu wskazano na trendy i tendencje rozwojowe w transporcie miejskim wykorzystywane na świecie oraz podjęto próbę wskazania najlepszych praktyk dostosowanych do warunków polskich.
Autor Anna Łupicka (WGM / KLM)
Anna Łupicka
- Katedra Logistyki Międzynarodowej
, Maciej Szymczak (WGM / KLM)
Maciej Szymczak
- Katedra Logistyki Międzynarodowej
Inne wersje tytułuSustainable transport on urban areas - possibilities, directions and examples of the development
Tytuł czasopisma/seriiGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (N/A 20 pkt)
Rok wydania2020
Nr1
Paginacja11-18
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimzrównoważony transport, ekonomia zrównoważonego rozwoju, nowy model współpracy
Słowa kluczowe w języku angielskimsustainable transport, sustainable economic development, new model of collaboration
DOIDOI:10.33226/1231-2037.2020.1.2
URL http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-87eed850-cecb-435c-82ce-c95d976fa257?q=22effe4f-63c0-4420-8478-65059dd35205$1&qt=IN_PAGE
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 08-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?