Zaangażowanie Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju w carbon finance w świetle tworzonych przez niego funduszy węglowych i mechanizmów finansowych

Klaudia Jarno

Abstract

The aim of the paper is to analyse and evaluate the evolution of the approach of the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) to its involvement in carbon finance in the light of its carbon funds and financial mechanisms. The author investigated goals and scope of activity of the tools created by the IBRD in the years 1999-2015. The methods used include descriptive and comparative analysis. As a result, the author has grouped and characterized the IBRD's tools and made a list of observed changes in the IBRD's approach to its involvement in carbon finance, which includes in particular: a change in the area of interest, a change in the role of providers of capital and a shift from project approach to programme approach.
Author Klaudia Jarno (WE / KTPiPP)
Klaudia Jarno,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsInvolvement of the International Bank for Reconstruction and Development in Carbon Finance in the Light of its Carbon Funds and Financial Mechanisms
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No437
Pages187-198
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishcarbon finance, fundusze węglowe, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
Keywords in Englishcarbon finance, carbon funds, International Bank for Reconstruction and Development
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza i ocena ewolucji podejścia Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju do jego zaangażowania w carbon finance na podstawie tworzonych przez niego funduszy węglowych i mechanizmów finansowych z zakresu carbon finance. Badaniu poddano cele i zakres działalności poszczególnych narzędzi tworzonych przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju w latach 1999-2015, wykorzystując metodę analizy opisowej i porównawczej. W efekcie autorka pogrupowała i scharakteryzowała narzędzia Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju z zakresu carbon finance oraz sporządziła listę zaobserwowanych przemian w podejściu banku do jego zaangażowania w carbon finance, do których należą w szczególności: zmiana obszaru zainteresowań, zmiana roli dostawców kapitału oraz zmiana podejścia z projektowego na programowe.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.437.18
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=33429&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?