Likert Scale and Change in Range of Response Categories vs. the Factors Extraction in EFA Model

Piotr Tarka

Abstract

The objective of the article is the comparative analysis of Likert rating scale based on the following range of response categories, i.e. 5, 7, 9 and 11 in context of the appropriate process of factors extraction in exploratory factor analysis (EFA). The problem addressed in the article is related primarily to the methodological aspects, both in selection of the optimal number of response categories of the measured items (constituting the Likert scale) and identification of possible changes, differences or similarities associated (as a result of the impact of four types of scales) with extraction and determination the appropriate number of factors in EFA model.
Author Piotr Tarka (WZ / KBRiU)
Piotr Tarka,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsSkala Likerta a zakres kategorii odpowiedzi w procesie ekstrakcji czynników w modelu EFA
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2015
Vol1
No311
Pages27-36
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polisheksploracyjna analiza czynnikowa, skale 5, 7, 9 i 11 punktowe, badania eksperymentalne, marketing
Keywords in English Exploratory factor analysis, Likert scale, experiment research, marketing
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza porównawcza skali Likerta o różnej podstawie rozpiętości kategorii odpowiedzi: (5, 7, 9 i 11 stopniowej), w kontekście procesu wyodrębniania czynników w eksploracyjnej analizie czynnikowej (EFA). Poruszany w artykule problem dotyczy przede wszystkim wątków metodologicznych zarówno w kwestii wyboru optymalnej liczby kategorii w sferze mierzonych pozycji składających się na skalę Likerta jak i rozpoznania zmian, różnic lub podobieństw towarzyszących (w wyniku oddziaływania czterech typów skal) procesowi wyodrębniania i określania odpowiedniej liczby czynników w modelu EFA.
URL http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/14489/4-Tarka.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-09)
Additional fields
Tytuł numeruStatistical Analysis in Theory and Practice
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?