System Produkcyjny Toyoty - rdzeń współczesnych koncepcji zarządzania

Marek Ciesielski

Abstract

In the process of the management concepts systematization Toyota Production System can be treated as the basis concept. It contains many other management concepts and their fragments. Besides, the Toyota Production System refers the most to the processes connected with management. It can be related to the theory of cognitive schemas and to the concept of cognitive economy. And in this way, it is the best way to deal with the negative attitudes of people in the management process.
Author Marek Ciesielski (WZ / KLiT)
Marek Ciesielski,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsToyota Production System - the Basis of the Contemporary Management Concepts
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No5 [CD]
Pages280-286
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkoncepcje zarządzania, produkcja, Toyota
Abstract in PolishSystem Produkcyjny Toyoty może służyć w procesie systematyzacji koncepcji zarządzania jako koncepcja bazowa. Zawiera on bowiem w sobie wiele innych koncepcji zarządzania i ich fragmentów. Nadto System Produkcyjny Toyoty sięga najgłębiej w procesy związane z zarządzaniem. Można go odnieść do teorii schematów poznawczych i do pojęcia oszczędności poznawczej. W takim ujęciu jest on najlepszym sposobem przeciwdziałania negatywnym postawom ludzi w procesie zarządzania.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?