Alokacja czasu pracy, a popyt, produkcja i podaż pracy gospodarstw domowych

Jacek Jankiewicz

Abstract

This article presents the basic assumptions of the household production function theory, a concept which assigns a key role to time allocation in all consumer behaviours. It also presents arguments in favour of the need for conducting regular time use surveys of Polish households. Empirical tests evaluating the quality of prediction for this model require access to statistics on the time use of the population. Such surveys are currently conducted in more and more countries around the world. In Poland, the availability of statistical data on household time allocation seems to be highly unsatisfactory. The author is of the opinion that the publication of the results of only one complete survey on the time use of the population during a period of almost 25 years of socio-economic transformation indicates a significant gap in statistical resources. Thus, the possibility of conducting some valuable analyses, such as those relating to the labour market, in a large European economy under transformation has been forfeited.
Author Jacek Jankiewicz (WZ / KM)
Jacek Jankiewicz,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsA Time Allocation and the Demand, Production and Supply of Labour in Households
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No7
Pages19-37
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishfunkcja produkcji gospodarstwa domowego, podaż pracy, budżet czasu ludności
Keywords in Englishhousehold production function, labour supply, time use
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano podstawowe założenia teorii funkcji produkcji gospodarstwa domowego - koncepcji, która przypisuje alokacji czasu kluczową rolę w aktywności konsumpcyjnej. Uzasadniono też potrzebę wprowadzenia regularnych badań budżetu czasu gospodarstw domowych w Polsce i innych państwach Europy. Empiryczne testy jakości predykcji prezentowanego modelu wymagają dostępu do statystyk na temat budżetu czasu ludności. Tego typu badania są obecnie prowadzone w coraz większej liczbie krajów na świecie. W Polsce dostępność danych statystycznych na temat alokacji czasu ludności należy uznać za wysoce niesatysfakcjonującą. Autor jest zdania, że opublikowanie wyników zaledwie jednego pełnego badania budżetu czasu ludności w okresie prawie 25 lat głębokich przemian społeczno-gospodarczych to znacząca luka w zasobach danych statystycznych kraju. Utracono tym samym możliwość przeprowadzenia cennych analiz aktywności gospodarstw domowych na rynkach dóbr i usług, a także rynku pracy, w dużej europejskiej gospodarce okresu transformacji.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/02_jankiewicz.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_02_jankiewicz.pdf 199.37 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?