Kompleksowe rozwiązania mieszkaniowe dla seniorów odpowiedzią na demograficzne wyzwania przyszłości

Katarzyna Suszyńska , Marcin Boruta

Abstract

The aim of the paper is to outline the problem of the optimal housing environment for the elderly. The issue appears to be critically essential in the context of demographic aging in Europe and other demographic trends determining the current and future shape of senior housing. The paper discusses the characteristics of and focuses on the model example, i.e. a housing complex Weidevogelhof in the Netherlands whose innovative architectural, infrastructural and social solutions fit into the concept of "senior-friendly environment".
Author Katarzyna Suszyńska (WZ / KIiN)
Katarzyna Suszyńska,,
- Department of Investment and Real Estate
, Marcin Boruta (WZ / KIiN)
Marcin Boruta,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsComprehensive Housing Solutions for Seniors - a Response to Demographic Challenges of the Future
Journal seriesŚwiat Nieruchomości, ISSN 1231-8841, (B 10 pkt)
Issue year2017
No2 (100)
Pages45-50
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmieszkania dla seniorów, demografia, starość demograficzna, seniorzy, środowisko mieszkaniowe
Keywords in Englishsenior housing, demographics, demographic aging, seniors, housing environment
Abstract in PolishCelem opracowania jest prezentacja koncepcji optymalnego środowiska mieszkaniowego dla osób starszych. Temat ten wydaje się być szczególnie aktualny w obliczu problemu starości demograficznej, jak i tendencji demograficznych warunkujących obecny i przyszły kształt zasobów mieszkaniowych dla seniorów. Opracowanie stanowi studium przypadku - w pracy omówiono przykład kompleksu mieszkaniowego Weidevogelhof w Holandii, którego innowacyjne rozwiązania architektoniczne, infrastrukturalne i społeczne wpisują się w koncepcję środowiska przyjaznego seniorom.
DOIDOI:10.14659/worej.2017.100.07
URL https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/pl/sklep/pojedyncze-artyku%C5%82y/2017/numer-100/artyku%C5%82-100-07
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?