Dylematy implementacji Międzynarodowych Ram Zintegrowanej Sprawozdawczości

Łukasz Matuszak

Abstract

The processes of globalization, makes the current model of financial statements unable to present a complete, true and fair view of the overall activities of the company, as well as socially responsible dimensions of this activity. This results in broadening the scope of the current corporate reporting on aspects such as environmental, social and corporate governance and raises the need for an integrated reporting. In December 2013, The International Integrated Reporting Framework has been published. Therefore the goal of this paper is to identify and clarify the most important dilemmas related to the implementation of Framework. In this study the author characterized, among others, the direction of changes in the enterprises' reporting and the consequent need for the implementation of Framework.
Author Łukasz Matuszak (WZ / KR)
Łukasz Matuszak,,
- Department of Accounting
Other language title versionsImplementation Dilemmas of the International Integrated Reporting Framework
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No344
Pages352-364
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishsprawozdawczość zintegrowana, zintegrowane sprawozdanie, paradygmat zrównoważonego rozwoju, zrównoważony rozwój
Keywords in Englishintegrated reporting, integrated report, sustainable development paradigm, sustainable developement
Abstract in PolishProcesy globalizacyjne sprawiają, że obecny model sprawozdania finansowego nie jest w stanie w sposób kompletny i wierny zaprezentować całokształtu działalności przedsiębiorstwa, a także społecznie odpowiedzialnego wymiaru tej działalności. Powoduje to poszerzanie zakresu przedmiotowego dotychczasowej sprawozdawczości przedsiębiorstw o aspekty środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego i rodzi potrzebę stworzenia zintegrowanej sprawozdawczości. W grudniu 2013 roku opublikowano Międzynarodowe Ramy Zintegrowanej Sprawozdawczości. Celem opracowania jest próba zidentyfikowania i sprecyzowania najważniejszych dylematów związanych z implementacją Międzynarodowych Ram Zintegrowanej Sprawozdawczości. W opracowaniu określono m.in. kierunek zmian sprawozdawczości przedsiębiorstw i wynikającą z tego potrzebę implementacji MRZS.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.344.32
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-05-01)
Additional fields
Tytuł numeruRachunkowość a controlling
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?