Postawy etyczne wobec nierówności zgodnie z klasyfikacją F. Stewart a efektywność ekonomiczna

Michał Litwiński

Abstract

n subject literature, only a little amount of research exists that links considerations on the level of economic effectiveness and findings regarding ethics of inequality. Minimal research is conducted on the influence of stratification on the level of development (regarding different factors that mediate the relation). However, the social approach to the former is not taken into consideration. Therefore, a problem the author would like to solve is the question of an association between ethical rules accepted by the members of a society as a determinant of actions regarding inequalities and purposes that dominate in economic practice. The aim is to justify that the character of beliefs in society regarding stratification (that are mirrored in ethical concepts as regards inequalities) has an influence on economic effectiveness. The basis of the author’s conclusions is a review of the literature.
Author Michał Litwiński (WE / KSiF)
Michał Litwiński,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsThe Ethical Approach to Inequality Conceived in Accordance with F. Stewart’s Classification and Economic Effectiveness
Journal series Studies in Global Ethics and Global Education, ISSN 2392-0890, (0 pkt)
Issue year2015
No4
Pages44-56
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishnierówności społeczne, rozwój społeczno-gospodarczy, efektywność, sprawiedliwość podziału
Keywords in Englishethics of inequality, socio-economic development, effectiveness, distributive justice
Abstract in PolishW literaturze przedmiotu niewiele jest badań, które łączyłyby rozważania dotyczące poziomu wyników ekonomicznych z ustaleniami etycznymi odnośnie do zjawiska nierówności. Bada się jedynie wpływ głębokości rozwarstwienia na tempo rozwoju (z uwzględnieniem różnych czynników pośredniczących), nie biorąc pod uwagę charakteru postaw etycznych wobec tego pierwszego. Dlatego też problemem podjętym w opracowaniu jest pytanie o związek między przyjęciem przez członków danego społeczeństwa określonej postawy wobec problemu rozwarstwienia a zamierzeniami, które dominują w praktyce gospodarczej. Celem autora jest przedstawienie uzasadnienia, że charakter przekonań etycznych w społeczeństwie wobec rozwarstwienia (znajdujących odzwierciedlenie w koncepcjach etycznych odnośnie zjawiska nierówności, zgodnie z ich klasyfikacją zaproponowaną przez F. Stewart) ma wpływ naefektywność ekonomiczną. Podstawą formułowanych wniosków jest przegląd literatury przedmiotu polsko- i obcojęzycznej.
DOIDOI:10.5604/23920890.1187958
URL https://sgege.aps.edu.pl/api/files/view/64628.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?