Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami

Tomasz Kopczyński

Abstract

In the contemporary economic reality considerable changes in the approach to project management can be observed. This is evolving from traditional project management towards agile project management. The traditional approach, based on classical planning, is proving less and less suitable in the modern, dynamic and complex management environment. The agile approach, on the other hand, is based on the adaptability, flexibility and creativity of the project team. This has a direct impact on the role and powers of the head of the project, who is increasingly becoming a coordinator as well as a team leader possessing extraordinary specialist and behavioural competences.
Author Tomasz Kopczyński (WZ / KZS)
Tomasz Kopczyński,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsThe Role and Competences of the Project Manager in Agile Project Management Against the Background of the Traditional Approach to Project Management
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No9
Pages101-114
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishtradycyjne zarządzanie projektami, zwinne zarządzanie projektami, kompetencje kierownika projektu
Keywords in Englishtraditional project management, agile project management, project manager competences
Abstract in PolishWe współczesnej rzeczywistości gospodarczej można zaobserwować zmiany w podejściu do zarządzania projektami. Ewoluuje ono od zarządzania tradycyjnego do zwinnego. Podejście tradycyjne, oparte na klasycznym planowaniu, w coraz mniejszym stopniu pasuje do współczesnego, dynamicznego i złożonego środowiska zarządzania. Podejście zwinne z kolei jest oparte na adaptacyjności oraz dużej elastyczności i kreatywności zespołu projektowego. Fakt ten bezpośrednio wpływa na rolę i kompetencje kierownika projektu, który w istotnym stopniu staje się koordynatorem pracy zespołu oraz liderem o ponadprzeciętnych predyspozycjach specjalistycznych i behawioralnych.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/06_kopczynski.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_06_kopczynski.pdf 188.97 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?